Gå til sidens hovedinnhold

Nok faglærte lærere er viktig for kvaliteten i skolen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet vil gjøre noe med rekrutteringen til læreryrket. Det er nå kritisk lave søkertall, og mange elever undervises av ufaglærte. Å legge til rette for at vi har nok faglærte lærere og at disse holder ut i jobben, er en prioritert oppgave for oss.

Senterpartiet mener at dagens opptakskrav til lærerutdanningen, med absolutt krav til karakteren fire i matematikk, bidrar til at det blir færre søkere, og at regjeringens politikk på dette området bare er med på å forsterke problemene. Derfor vil vi at man heller ser samlet på søkerens karaktersnitt.

Selv om det er en viss sammenheng mellom det faglige grunnlaget som studentene har fra videregående skole og forutsetninger de har for å gjennomføre lærerutdanningen, så er ikke gode karakterer i ett fag en garanti for at studenten vil bli en god lærer. Det er av større betydning at kvaliteten i lærerutdanningen sikrer at studentene faktisk tilegner seg den nødvendige kunnskapen i løpet av studiet.

Det er viktig at vi satser enda sterkere på systematisk oppfølging i form av fadder, mentor- og veiledningsordninger for de som starter på lærerkarrieren sin, slik at de raskt blir tryggere i jobben. I tillegg må de igjennom utdanninga også få en større trygghet for flere av de utfordringene som møter dem i skolehverdagen. Vi trenger et mer praksisorientert utdanningsløp for å gi et best mulig utgangspunkt til å møte arbeidshverdagen i skolen.

I dag har vi en situasjon i grunnskolen hvor 15 prosent av våre barn og barnebarn undervises av ufaglærte.

Vi vet at 33 prosent av alle nyutdannede lærere slutter i yrket i løpet av de fem første årene i jobb.

Vi har også en situasjon med lavere søkertall til lærerutdanninga enn tidligere.

I tillegg er det dessverre slik at mange nyutdannede sliter med å komme inn i yrket, og fort kan oppleve at de «møter veggen» fordi de i skolehverdagen må takle så mange andre forhold enn de rent faglige. Det er klasseledelse, skole hjem samarbeid, konflikthåndtering, samarbeid med barnevern og mye mer.

Det er dårlig samfunnsøkonomi å utdanne folk til en jobb de ikke klarer, eller ikke vill stå i. Det er også negativt for kvaliteten i skolen og tilbudet til våre barn at en stor andel av undervisningsstillingene fylles av ufaglærte.

Mange allmennlærere med bred kompetanse og lang yrkeserfaring ble i 2015 rammet at regjeringens endrede kompetansekrav med tilbakevirkende kraft. Senterpartiet stemte imot dette fordi det bidrar til en avskilting av mange erfarne allmennlærere som er utdannet før 2014, og en ytterligere forverring av situasjonen med lærermangel.

Til tross for kritisk lave søkertall til utdanningen og en skremmende andel ufaglærte, så fastholder regjeringen både firerkravet i matematikk til utdanningen og det skjerpede kompetansekravet med tilbakevirkende kraft. Dette har Senterpartiet en plan for å gjør noe med, og vi gleder oss til å sette i gang.

Kommentarer til denne saken