Koronapandemien belyste at vi har en sterk matproduksjonskjede som evnet å levere mat til det norske folket. Produksjonen økte, noe som også har gitt utslag på bunnlinja til bonden. Det viktigste vi gjør for matsikkerheten er å bygge opp under den kontinuerlige produksjonen.Vi har styrket kanaliseringspolitikken ved å bidra til å god kornøknomi og vi har økt tilskuddene for lagring av såkorn og lagring av matkorn på gårdene.

Nedbyggingen av dyrkamark er kraftig redusert og nydyrking har skutt fart.I debatten har Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, argumentert som om vi ikke lagrer korn i Norge.

Regjeringen har til enhver tid oversikt på matkornlagrene på norske møller og hos innkjøpere. Beholdningen varier, men i årsskiftet 2018/2019 hadde vi korn på lager tilsvarende 37% av det årlige forbruket.Jeg merker meg også at Sandtrøen roter fælt med begrepene.

I debattene på Stortinget liker han å snakke om selvforsyningsgrad, som om det sier noe spesielt om matberedskapen i Norge. En landbrukspolitisk talsperson burde vite at det er et misvisende begrep.Selvforsyningsgraden forteller hvor mange kalorier av det nordmenn i dag spiser som er norskprodusert.

Vi spiser mye importert mat - som for eksempel bananer, ananas og avocado – og det påvirker selvforsyningsgraden. Selvforsyningsgraden hadde gått opp dersom vi kuttet handel med omverdenen og kun spiste norskprodusert mat. Til gjengjeld hadde fredagstacoen blitt ganske så kjip, men vi skulle nok klart oss dersom grensene stengtes.

Hadde Sandtrøen satt seg inn i begrepene, hadde han skjønt at den riktige måleenheten for matberedskap er dekningsgrad – som viser hvor mye mat et land faktisk produserer. Den er på omtrent 90 prosent i Norge. Dersom alle veier ut og inn av Norge stoppet i dag, hadde altså nordmenns energibehov vært 90 prosent dekket av norske varer. Vi er heldige fordi vi har fisk, kjøtt, egg, melk, grønnsaker.

Men jeg noterer meg at det en gang ansvarlige Arbeiderpartiet er villig til å skape frykt om matkrise i befolkningen for å score et billig poeng. For når Sandtrøen hevder han vil lagre korn tilsvarende den kaloribruken vi ligger på i «fredstid», blir dette intet mindre enn urealistisk symbolpolitikk. Sandtrøen ynder også å sammenlikne oss med Finland, og mener at vi bør bunkre opp på samme måte som dem. Han glemmer fullstendig at Norge med sin kystlinje er i en helt spesiell gunstig situasjon til å sikre befolkningen mat. Vi må planlegge vår beredskap ut fra hva som er hensiktsmessig for oss, og det gjør vi.

Også her faller Sandtrøens argumentasjon i fisk.Avslutningsvis: Det er merkverdig frekt av Sandtrøen å insinuere at Ap har vært en pådriver for beredskapslager for korn før krisen inntraff. I sitt alternative budsjett for 2020 satt Arbeiderpartiet av usle 30 millioner til beredskapslager for matkorn.

Det vil koste 230 millioner å etablere ny silokapasitet, 200 millioner å kjøpe matkorn fra verdensmarkedet for tre måneders forbruk, og 50 millioner i årlige driftskostnader for en statlig, sentralisert beredskapslagring av matkorn.

Når Ap setter av 30 millioner, så holder det til å kjøpe matkorn fra verdensmarkedet i knapt to uker. Regjeringen mener vi kan sikre norsk matberedskap ved å styrke norsk matproduksjon. Ap bør kanskje vurdere om de 30 millionene heller bør brukes til å styrke norsk matkornproduksjon og øke matsikkerheten gjennom egen produksjon, fremfor statiske lagre som vi fyller med korn fra utlandet.

Befolkningen skal være helt trygge på at regjeringen jobber kontinuerlig med å trygge befolkningen mat, verdens kornlagre overvåkes, vi har økt produksjonen og styrket den norske bonden. Sandtrøen må slutte å skape unødvendig frykt i befolkningen om at ting ikke er på stell.