Gå til sidens hovedinnhold

Nord jobber systematisk mot trakassering

Rektor ved Nord universitet svarer på kritikken fra tidligere ansatt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nord universitet jobber systematisk mot trakassering, og for et positivt og trygt arbeidsmiljø. Som alle store arbeidsgivere opplever også vi krevende enkeltsaker, og må hele tiden jobbe for å forbedre oss.

Den type handlinger som Skille beskriver skal selvsagt ikke foregå ved Nord universitet. Det skal være trygt og godt å være både student og ansatt hos oss. Kritikken som har blitt fremlagt tar vi på høyeste alvor.

LES OGSÅ: Når skal ledelsen ved Nord universitet ta et oppgjør med trakassering?

I kronikken vises det blant annet til en konkret sak noen år tilbake i tid. Da denne saken ble kjent for ledelsen, ble det iverksatt tiltak. Saken er håndtert og avsluttet, og de involverte partene i saken er orientert om det de kan få informasjon om.

Et viktig prinsipp ved alle varslingssaker er at detaljene i sakene er konfidensielle. Dette er av hensyn både til varsler og den eller de det blir varslet om. Det er altså slik at kolleger ikke nødvendigvis kjenner til detaljer omkring varsler eller eventuelle reaksjoner som kommer som en konsekvens av varslene. Fordi denne type saker inneholder sensitive personopplysninger, så vil enhver fremstilling av saken kun vise et utsnitt av hele sakens omfang.

Nord universitet har som alle andre universiteter utarbeidet varslingsrutiner i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven, og har også en webbasert løsning der studenter og ansatte kan si fra om kritikkverdige forhold. Rutinene er tilgjengelig på nettsidene våre. Vi har videre en intern rutine for håndtering av varsler.

Vi vet at det dessverre har vært uheldige enkelthendelser i vår organisasjon, men vi har ikke grunn til å tro at de forholdene Skille beskriver, er et gjennomgående uttrykk for hvordan det er å studere og arbeide ved Nord universitet. Studiebarometeret, en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle universitetene, viser at Nord universitet scorer høyt på hvor fornøyd studentene er med sine studier og sitt læringsmiljø.

I 2019 ble det gjennomført en større kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Resultatene viser at andelen ansatte ved Nord universitet som opplever seksuell trakassering, er lavere enn i sektoren for øvrig.

Like fullt beskrives det i kronikken at det er studenter eller ansatte som frykter for seksuell trakassering på universitet. Slik skal det ikke være. Vi vil derfor gjøre en ytterligere kartlegging i aktuelle miljøer, slik at vi kan ta tak i det som eventuelt er av kritikkverdige forhold.

LES OGSÅ:

Les også

Når skal ledelsen ved Nord universitet ta et oppgjør med trakassering?

Kommentarer til denne saken