For nordre del av Trøndelag er Nord universitet svært viktig. Det er her vi kan hente mye av den kompetansen som skal til for å utvikle næringsliv og de tjenester offentlig sektor skal tilby i framtida. Vi trenger et Nord universitet som er en synlig og viktig samfunnsaktør i Trøndelag.

Det er snart fem år siden to høgskoler og ett universitet fusjonerte til Nord universitet. For Trøndelag har fusjonen bidratt med mye. Det forskes mer slik at undervisningen som tilbys studentene blir mer oppdatert og i fronten på fagfeltet. Det planlegges også flere nye studietilbud. Det er også en stor satsing på blå og grønn sektor ved universitetet. Det er meget bra. Verden trenger flere proteiner.

I år har Nord universitet jobbet med ny strategi fram mot 2030. De første utkastene var svært opptatt av nordområdeproblematikk, mens Trøndelag knapt var nevnt. Det var ikke bra.

Det forslaget som ligger på bordet til styret den 16. desember er mer balansert. Trøndelag og Nordland er nevnt som likeverdige områder universitetet skal satse på. For oss som bor og jobber i Trøndelag er det viktig at et slikt vedtak følges opp med konkrete tiltak. Styret skal også vedta å evaluere fusjonen og organiseringen av Nord universitet. Et av temaene der er hvor synlig ledelsen er, og hvordan kontakten med nærings- og samfunnsliv er i regionen.

Her har vi et tydelig innspill. I dag sitter rektor med sine tre prorektorer og sentrale ledergruppe i Bodø. Da fusjonen ble vedtatt var planen at daværende HiNT-rektor Steinar Nebb skulle ha rollen som prorektor med sete i Trøndelag. I dag eksisterer ikke den stillingen lenger.

For oss som er opptatt av å utvikle Trøndelag er det uheldig at Nord ikke har en overordnet ledelse i Trøndelag. Vi mener Nord må høste erfaringer fra NTNU og Universitetet i Tromsø (UiT). Begge disse har lokale prorektorer. NTNU i Ålesund og Gjøvik. UiT i Alta og i Harstad. Dette er steder som tidligere var selvstendige høgskoler som er fusjonert inn i universitetene.

Hvis Nord universitet mener alvor med å satse like mye i Trøndelag som i Nordland bør ledelsen spres mer enn i dag. Derfor bør Nord opprette en stilling som prorektor for Trøndelag.

Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal

Frode Revhaug, ordfører Frosta

Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger

På Sverre Fikse, ordfører Verdal

Ida Stuberg, ordfører Inderøy

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer

Arnt Einar Bardal , ordfører Snåsa