Pandemien har ført til store utfordringer både folk og næringsliv på tvers av grensene i Norden. Derfor skal vi i Norden gå sammen om å utvikle og produsere vaksiner, så vi er klare til å kunne åpne samfunnene våre på kort varsel, neste gang vi står overfor en pandemi.

For første gang i vårt århundre opplever vi en verdensomfattende pandemi. Ulike land har reagert forskjellig på de utfordringer pandemien har brakt med seg. I Norden har vi generelt klart oss bra. Vi har få dødsfall, og våre økonomier ser ut til å komme gjennom krisen uten altfor store tilbakeslag. Det kan vi være stolte av. Men pandemien har også vist vår sårbarhet overfor vaksineutvikling og vaksineproduksjon- Slik behøver det imidlertid ikke å være.

I Norden har vi lang tradisjon for en sterk medisinalsektor, ikke minst fordi vårt høye utdanningsnivå gir tilgang til kompetent arbeidskraft, og fordi våre offentlige velferdssystemer har som mål å gi størst mulig samfunnsnytte i stedet for størst mulig profitt.

Den danske statsminister Mette Fredriksen og Finlands statsminister Sanna Marin har foreslått at de nordiske landene skal gå sammen om en felles nordisk modell for vaksineutvikling og –produksjon. Det samme har den svenske regjering ytret ønske om. Dette er i tråd med forslag fra den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd, og vi håper de øvrige nordiske landene vil støtte opp om initiativet.

Det er viktig å øke forståelsen for at vi er nødt til å forberede oss på at Covid-19 eller tilsvarende pandemier, er noe vi kommer til å måtte leve med i mange år fremover. Selv om vi snart har vaksinert befolkningen, vil viruset kunne mutere seg på en måte som svekker virkningen av vaksinene. Derfor vil det løpende være behov for å utvikle nye vaksiner som kan sikre oss mot nye mutasjoner.

I Norden har vi en ambisjon om å være verdens mest integrerte region. Våre arbeidsmarkeder og velferdssystemer er så like at et tett integrert samarbeid er en styrke og et forbilde for mange rundt om i verden. Derfor må vi også gjøre det vi kan for å forhindre at nye mutasjoner igjen stenger våre felles grenser. I stedet skal vi stå sammen og utnytte hverandres styrke slik at vi kan utvikle og produsere tilstrekkelige vaksiner til at vi på kort varsel kan vaksinere våre befolkninger når behovet oppstår.