Gå til sidens hovedinnhold

Norge har levert energi til verden som eksportør av olje og gass. Vi skal fortsatt levere energi i form av kalorier til mennesker. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om vi fremdeles sliter med høye smittetall og vaksineringen lar vente på seg, må vi løfte blikket og se fremover. Hvordan skal Norge bidra positivt post-pandemi?

Coronaviruset preger oss alle på et eller annet vis. I sjømatnæringen har det vært et tøft år, med utfordringer i fleng. Som del av forsyningsleddet, har vi holdt hjulene i gang og fått sjømaten ut i verden. Vi har funnet løsninger på helt nye problemer. Og vi har lært mye. Blant annet om verdien av trygge handelsavtaler og internasjonalt samarbeid.

I mer enn ett år har verden handlet om hva vi ikke har anledning til å gjøre, alt vi må utsette og avlyse. Og de gode grunnene som ligger til grunn for de beslutningene. Nå ser vi videre mot en tid hvor vi kan og skal realisere muligheter. For hver enkelt av oss handler det om å gå på konsert igjen, møte venner og familie, eller komme seg ut i verden. Men også som nasjon har vi mye å ta fatt på. Nå må vi tenke nytt om norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Havet og sjømaten kan skape unike muligheter for Norge.

Vi må ikke glemme at det går fremover. Selv om veien ut av pandemien ikke er rett frem, så er den etablert. Da skal vi ta fatt på andre store, globale utfordringer.

En av dem handler om mat. Tall fra FN viser at vi trenger opp mot 70% mer mat i 2050 enn i dag grunnet befolkningsvekst. Og maten på produseres på en bærekraftig måte. FN peker på havbruk som en viktig løsning når det kommer til å produsere klimavennlig og sunn mat. Som verdens ledende havbruksnasjon har vi et samfunnsansvar og bør ta tydelig ledelse i utviklingen av denne næringen. Fremfor alt skal vi drive og vokse på naturens premisser.

Havbruk er svært effektiv matproduksjon. Ved hjelp av Golfstrømmen og en kystlinje med sine øyer og holmer som skjermer for vær og strøm, har Norge helt unike forhold for å produsere laks. Disse naturgitte fortrinnene har gjort Norge verdensledende i marint oppdrett av fisk, både i volum og i kunnskaps- og teknologiutvikling. Nå kommer nye teknologiplattformer som muliggjøre lakseproduksjon i andre land, langt bort fra kysten, men nærmere markedene.

Nye teknologiplattformer gjør også at smolten blir større før den settes i sjøen. Lukkede anlegg kan gi muligheter i fjorder som i dag ikke er egnet for havbruk, og havbasert drift gi mulighet lengre ut. Men dette vil ikke komme istedenfor merdbasert lakseproduksjon langs kysten, men som supplement. For det er den merdbaserte produksjonen som er kjernen i det norske havbrukseventyret, som inkluderer produsenter, leverandører og servicenæringen.

Vi er ikke bare eksportør av sjømat. Det er åpenbart at vi ikke kan produsere nok til hele verden. Vekst i havbruket er strengt underlagt en forvaltning som hensyntar lokalt miljø og økosystem. Men vi kan eksportere av teknologi. Digitalisering, bruk av stordata og avansert datateknologi bidrar allerede til forbedringer i produksjonen. Dette er viktige eksportvarer som kan sikre bærekraftig produksjon av mat i havet rundt om i verden. Det er derfor vår havbruksstrategi bærer navnet tenke globalt, handle lokalt.

Norge har levert energi til verden som eksportør av olje og gass. Vi skal fortsatt levere energi i form av kalorier til mennesker. Vårt håp i kjølvannet av en global helsekrise, er at vi blir enda mer bevisste på maten vi spiser. Vi vet at sjømat er næringsrikt og gir gode helsemessig effekt. Omega-3 er særlig viktig å få i seg. En stor undersøkelse ved Oslo Universitetssykehus ser nå på om det å ta tran kan virke forebyggende mot Covid-19.

Verden har stått i denne krisen sammen. Vi skal komme ut av den sammen. Nå får vi en viktig lærdom i hvordan verdenssamfunnet i fellesskap kan bidra til å løse fremtidens utfordringer.

Norge har en unik anledning og posisjon til å bidra med sunn og klimavennlig matproduksjon. Det er noe å se frem til.

Kommentarer til denne saken