Den nye amerikanske loven med det klingende navnet IRA (Inflation Reduction Act) har nylig tredd i kraft. Over 400 milliarder dollar i subsidier og skattelette skal etter planen strømme ut i den amerikanske økonomien. Samtidig har landet også vedtatt nye lover for å styrke egen mineralutvinning og resirkulering av strategiske råvarer. Målet er å skape grønne industriarbeidsplasser, bremse inflasjonen, redusere energiforbruket og styrke USAs sikkerhet gjennom økt selvforsyningsevne.

Nå er det «America First» for alle penga. Også hos Joe Biden og Demokratene.

I EU sprer frykten seg for at viktige investeringer løftes ut av Europa og til USA. Derfor forhandles det frenetisk for å sikre markedsadgang og like vilkår for eksportindustrien. Som en respons på dette la EU 16. mars frem ganske radikale forslag for å få mer kontroll over råvaretilgjengeligheten i Europa. EU kan for eksempel pålegge nasjonalstatene å omgjøre planloven, slik at kommuner får plikt til å regulere områder med kritiske råmaterialer til utvinning.

I handelsforhandlingene mellom EU og USA sitter Norge på gangen, og fordi vi står utenfor EUs tollunion vil vi ikke automatisk bli del av en ny handelsavtale. Mineralutvinning er blant norske industrier som rammes hardt dersom ikke Norge får delta i en avtale mellom de økonomiske tungvekterne USA og EU. Paradoksalt nok sitter Norge også på gangen når EU nå foreslår en ny lov for å gjøre Europas råvareavhengighet av autoritære regimer mindre.

Råvarer er mer enn business

Samtidig som våre allierte vender blikket innover, er Kina ifølge analysene på vei inn i en ny periode med økonomisk vekst. Dessverre har Norge – i likhet med mange andre land – sovet i timen i sitt forhold til autoritære regimer. Vi har glemt vår historie og latt oss lulle inn i et tankesett der kjøp av russisk gass og kinesiske sjeldne jordarter og kritiske råvarer kun er business. Norge og Europa importerer for eksempel over 90 prosent av sine sjeldne jordarter fra Kina. Det gjør oss sårbare og det krever aktiv handling fra regjeringen.

Trussel mot industrien

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) slår fast i rapporten «Net Zero by 2050» at mineralmangel er en av de største truslene mot energiomstillingen. Elektrifiseringen og digitaliseringen av samfunnet krever blant annet vindturbiner, elbilmotorer og batterier. En elbil inneholder seks ganger mer mineraler enn bensin- og dieselbiler. En vindturbin ni ganger mer enn et gasskraftverk.

Autoritære regimer har i dag kontroll over utvinningen av majoriteten av disse grunnstoffene. Kina utvinner nesten 90 prosent av verdens sjeldne jordarter, og har tidligere vist vilje til å stoppe eksport for å tvinge frem politiske seiere. EU har innsett at Kina kan sette unionen i et økonomisk knestående. Derfor skal EU nå kreve at 10 prosent av forbruket i Europa skal utvinnes og 40 prosent skal prosessers innenfor EØS-området.

Tre viktige oppgaver

Det handelspolitiske klimaet i verden er blitt mer brutalt, og Norge dyttes fort ut av ringen når gigantene tar på seg boksehanskene. Derfor er det viktigere enn noen gang å kartlegge vårt eget behov og vår egen tilgang på kritiske råmaterialer. Følgende tre oppgaver blir viktig for å redusere vår avhengighet og sikre vår egen forsyning:

Regjeringen må gjøre alt den kan for at Norge blir en del av frihandelsavtalen mellom EU og USA om kritiske råmaterialer.Det må legges til rette for økt mineralutvinning her hjemme, samt samordne arbeidet med EUs Critical Raw Materials Act.Vi må snarest mulig bygge en ekte sirkulær økonomi.

Skal vi få til punkt tre så må følgende krav stilles raskt:

  • Produkter mådesignes mer gjerrig – slik at vi bruker mindre materialer
  • Produkter må designes for å vare lenger, og vi må sikre at oppgradering og reparasjon er økonomisk fornuftig
  • Fremtidens design må også sikre at verdifulle komponenter enkelt kan plukkes fra hverandre og resirkuleres
  • Produsentansvarsordninger som sikrer innsamling og bærekraftig gjenvinning må styrkes
  • Vi bør innføre spesifikke og målrettede gjenvinningsmål for kritiske råmaterialer

Europa er misfornøyd med USAs gigantsubsidier. USA, og EU, er bekymret for Kinas råvarekontroll. Nå forhandles det for å skape et nytt råvaresamarbeid mellom de to og EU mener alvor. Norge risikerer å bli stående utenfor i kampen om fremtidens viktigste råvarer. Det må vi unngå.