Det israelske forsvarsdepartementet erklærte 19. oktober 2021 seks fremtredende palestinske menneskerettsorganisasjoner for å være terrororganisasjoner: Addameer, Al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development og Union of Palestinian Women's Committees.

Alle er internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner som mottar betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også fra Norge.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har flere ganger uttrykt bekymring over at handlingsrommet for det palestinske sivilsamfunnet stadig blir mer begrenset. «Norge har i dialogen med israelske myndigheter vært tydelig på at beslutningen om å terrorliste de seks frivillige organisasjonene måtte underbygges med tilstrekkelig dokumentasjon. Fra norsk side ble dette også tatt opp under mitt besøk til Israel i mars», sa Huitfeldt til NTB i sommer.

Samtidig kom Norge med en uttalelse som tok avstand fra terroranklagene, sammen med Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Sverige. Dette hindret ikke at israelske militærstyrker 18. august stengte ned kontorene til de palestinske menneskerettighetsorganisasjonene. Materialer ble konfiskert og organisasjonene erklært for å være ulovlige.

For Israel var de svake reaksjonene på sin terrorstempling et klarsignal til full nedstenging.

Organisasjonene som nå har fått stengt ned kontorene sine, forsvarer rettighetene til fengslede barn, rettighetene til palestinere som blir fordrevet, og dokumenterer krigsforbrytelser overfor internasjonale domstoler. Flere har rådgivende status overfor FNs organer, og har mottatt internasjonale priser for sitt menneskerettsarbeid.

Angrepet på de seks organisasjonene er en betydelig opptrapping av angrepene på de som kritiserer Israels okkupasjons- og undertrykkelsespolitikk.

Som leder av FNs sikkerhetsråd har den norske regjering nå en unik mulighet til presse Israel til å oppheve terrorstemplingen av de palestinske menneskerettsorganisasjonene. Foreløpig ser vi ingen vilje fra regjeringen til å håndheve folkeretten.