Gå til sidens hovedinnhold

Norge må kunne stille større krav til pengebruken og målrette bruken dit vi ser at det trengs

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

EØS-midlene er ren pengestøtte fra Norge og inn til EU-landene. Regjeringen skriver at disse skal bidra til det grønne skiftet i EU. Overføringene fra Norge er en del av EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994. Jeg er skeptisk til bruken og virkningen av disse midlene og mener at EØS-avtalen med påfølgende krav og utbetaling av milliarder, er som «ute av øye, ute av sinn».

Regjeringen følger opp på sine sider med at «Norge bruker støtten aktivt og strategisk for å styrke samarbeidet og at pengene også har bidratt til at EUs klima- og miljøregelverk er fulgt opp gjennom konkrete tiltak i hvert enkelt land.» Stemmer dette?

Marin forsøpling er et stort problem verden over, plast og plastemballasje er noe av man finner mye av i sjøen og langs kysten vår. Forskning i Midt-Norge viser at størstedelen av plasten som havner hos oss kommer med strømmen fra England, Frankrike, Tyskland og Spania, men også mye fra andre land. På samme måte finner man den samme forsøplingen langs kysten og i havet rundt omkring i verden.

Da organisasjonen Ocean Conservancy holdt strandryddingsaksjoner rundt i verden, kom plastflasker på tredjeplass over typen søppel man fant mest av. Har man reist litt rundt i Europa, kommer ikke dette som noen overraskelse. Besøker man kystbyer som f.eks på Mallorca, observerer man berg med tomme plastflasker og bokser i tørrlagte elveleier, tømt der av restauranter og innbyggerne. Ved neste regnskyll sendes dette i havet og «søppel-problemet» er for dem løst. Dette er i EU, dette er i land som så absolutt skulle ha håndtert miljøet annerledes.

Norge pålegges strenge miljøkrav gjennom EØS-avtalen og straffes i EFTA-domstolen om man ikke følge miljøkrav, det er selvfølgelig riktig og vi skal ha strenge miljøkrav. Men å pålegge land utenfor EU strenge krav og forskrifter på de områder EU/EØS har bestemt, får liten troverdighet når de selv ikke følger dette internt i EU-landene. EU burde bruke påleggene og ressursene sine i egne land før de pålegger oss noe som helst. ¨

Foruten de skandinaviske landene har kun en håndfull nasjoner innført panteordning på plastflasker og bokser. Det er liten og ingen gjenvinning og søppelberget blir uoverkommelig å håndtere. Å få dette til å forsvinne på sjøen eller la det ligge å flyte rundt omkring langs veger, skråninger, ubebodde områder osv. er dessverre for mange eneste løsningen.

I Norge havner plastflasker langt sjeldnere i naturen og havet. Årsaken er pantesystemet, som har den høyeste innsamlingsgraden i verden. Over 95 prosent av alle aluminiumsbokser og plastflasker med pant samles inn. Om EU hadde innført panteordning i egne medlemsland og brukt ressurser på dette hadde havet og miljøet blitt betydelig bedre. En panteordning som ville ha stimulert til innlevering må ikke koste mye, en liten pantepris kunne nok gitt de fleste lyst til å samle inn flaskene rundt seg og dermed bidratt til bedre miljø.

Jeg har liten tro på EU-samarbeidet og EØS-avtalen slik den fungerer i dag. Men når vi nå er med og lar oss diktere med forskrifter og pålegg og samtidig bruker milliarder på dette hvert år, må Norge kunne stille større krav til pengebruken og målrette bruken dit vi ser at det trengs. Å sikre marked for norsk fisk er ett av argumentene for EØS-avtalen, men da må plast og søppel bort fra havområdene. Hvis ikke dør havet, verden mister en verdifull og livsnødvendig ressurs. Uten fisken sulter verden.

Senterpartiet mener det er nødvendig med et bredt spekter av tiltak fra holdningsendring og forbrukeransvar til samarbeid mellom nasjoner for å få bukt med dette problemet. Vi vil styrke arbeidet mot marin forsøpling både nasjonalt og internasjonalt. Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU etter reforhandlinger. Da må pengebruken mot EU-landene spisses slik at vi får likelydende miljøkrav som gjelder for alle avtaleparter.

Kommentarer til denne saken