I et debattinnlegg fra Magnus Gilje i Unge Venstre skriver han at Norge er usolidariske med Europa om Norge hadde kuttet krafteksporten – selv om vannmagasinene våre er lave. Det er ikke overraskende at Unge Venstre mener norske innbyggere skal ta konsekvensen av feilslått europeisk politikk.

Les også

Å strupe norsk krafteksport er ikke løsningen

Det første Gilje påstår er at Norge er avhengig av kraftkablene til Europa for forsyningssikkerhet – hvis ikke risikerer vi strømrasjonering. Han trekker fram 2011 hvor Norge hadde ekstremt lite nedbør og var avhengig av kraftimport fra andre land, likevel var snittprisen i 2011 på 58 øre/KWH. Når det er snakk om å strupe krafteksport er det trolig få som vil kutte de kablene vi har hatt med Sverige og Danmark i mange år, men de nyeste kablene som er koblet til det europeiske kraftmarkedet.

Gilje påpeker faren for strømrasjonering hvis vi ikke har kraftkablene til Europa. Det Gilje ikke forstår er at det nettopp er grunnet strømkablene at vi NÅ risikerer strømrasjonering. Ifølge en rapport lagt fram av NVE påpeker de at Oslo området kan mangle 6,3 gigawatt strøm. Det er like mye strøm som snittforbruket i flere millioner eneboliger på 200 kvadratmeter.

Hvilken strøm er det egentlig Gilje mener Europa kan gi oss? I flere år har Europeiske land lagt ned kjernekraft og forutsigbar energi: resultatet har vært en økning i fossilbasert energi i Europa. Rundt 70 prosent av Europeisk kraftproduksjon er basert på fossil energi.

Det er ikke lite nedbør som har skyld i de høye strømprisene, det er den kontinuerlige tappingen av vannmagasinene for krafteksport til Europa som har ledet til prisene. Ifølge Meteorologisk institutt har flere år tidligere vært svært tørre, likevel har prisene vært betydelig lavere enn i dag.

Det er knapt nok noen andre som har vært så solidariske med Europa som Norge. Vi eksporterer rundt 1100 TWh i energi med gass, det er det som gjør en forskjell – ikke 20 TWh med strøm.

Det er ikke norske husholdninger som skal ta konsekvensen av Europeisk feilslått politikk. Bedrifter i Norge har allerede slått konkurs og flyttet til andre land grunnet de høye strømprisene. Selv REC Solar som produserer silisium til solcellepaneler – en grønn satsing måtte stenge ned.

Det Frp foreslår er å reforhandle avtalene rundt strømkablene slik at vi kan begrense krafteksporten når vannmagasinene blir lavere enn gjennomsnittet for sesongen. Det vi trenger er å ta kontrollen over norsk krafteksport. Det er ikke usolidarisk å kutte krafteksporten når vi ikke bidrar med noe og det kun går på bekostning av norske husholdninger og bedrifter.