Gå til sidens hovedinnhold

Norges befolkning og norsk næringsliv fortjener et kompetent og sterkt offentlig helsevesen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et sterkt helsevesen med kompetente medarbeidere er vesentlig for å kunne opprettholde et dynamisk og konkurransedyktig næringsliv.

Et helsevesen som har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet til behandling og pleie gjør at ansatte i næringslivet raskt kan få nødvendig behandling og komme tilbake i jobb.

Høyt sykefravær er en betydelig kostnad for virksomhetene og bare 1% nedgang i fraværet vil gi store kostnadsbesparelser.

Hvis vi ikke klarer som nasjon å ha et sterkt helsevesen vil dette påvirke næringslivet kraftig. Hvis vi ikke har kompetente helsearbeidere og kapasitet til å ta vare på våre syke i og utenfor institusjon, gi dem den behandling og omsorg de trenger uten for stor ventetid, vil frafallet i arbeidslivet med stor sannsynlighet øke.

Kanskje må den sykemeldte arbeidstakeren vente unødvendig lenge på behandling på grunn av at sykehuset ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Vi vet i dag at den yrkesgruppen det er størst mangel på er sykepleiere. Sykepleierne er limet i store deler av helsetjenesten både i sykehus og kommuner.

Hvis omsorgen for våre syke eldre ikke oppleves kompetent og trygg må familiene selv være hjemme for å bistå sine pleietrengende eldre. Dette vil sannsynlig medføre at mange – i hovedsak kvinner - går ut av arbeidslivet helt eller delvis.

To rapporter fra Riksrevisjonen viser at ressursene i helsetjenestene ikke står i forhold til oppgavene som skal løses. I 2016 så de på kommunenes situasjon etter samhandlingsreformen, og i 2019 undersøkte de tilstanden i spesialisthelsetjenesten. Det er på det rene at det mangler helt nødvendig sykepleierkompetanse i alle tjenester, og koronapandemien har synliggjort dette på en dramatisk måte.

Det rekrutteres godt til sykepleiestudiet, men avgangen er også stor. Ifølge tall Statistisk Sentralbyrå (SSB) fra 2017 forlater 1 av 5 yrket innen ti år:

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-5-nyutdanna-sykepleiere-jobber-ikke-i-helsetjenesten

Det er helt nødvendig å gjøre noe for å bøte på sykepleiermangelen. Vi kommer ikke bort ifra at lønn er et sterkt virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere i yrket. Lønnsoppgjøret er første mulighet arbeidsgiverne og myndighetene har til å vise at de setter pris på sykepleierne, også lønnsmessig.

Den muligheten bør de benytte seg av!

Kommentarer til denne saken