En ny regjering er på plass. Endelig kan vi begynne å endre kursen mot et mer rettferdig Norge. En helt nødvendig kursendring.

Små forskjeller mellom folk skaper trygghet og tillit, noe som bidrar til økt verdiskaping. OECD har analysert sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst, og konklusjonen er klar: Økt ulikhet mellom folk fører til lavere økonomisk vekst. Med andre ord: Økte forskjeller mellom folk lønner seg ikke.

En SSB-rapport fra i fjor viser at ulikhetene i Norge likevel har økt dramatisk. Dette skyldes ikke covid-19, men pandemien forsterker bare utfordringene ytterligere. Høyresidens budsjetter over de siste åtte årene har belønnet de rike og bygget ned fellesskapsløsningene våre.

Lederlønningene har fått en kraftig økning, mens pensjonister og vanlige arbeidsfolk har mistet kjøpekraft og opplever reduserte velferdstjenester. Goder som pendlerfradrag, fagforeningsfradrag, feriepenger ved ledighet er kuttet eller strammet inn, mens de som har mye fra før har fått skattefordeler fra høyreregjeringen.

Som om ikke det er nok, fikk vi 36000 nye uføre bare i 2019, og uføreantallet er nå over 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Sju av ti i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker seg en jobb tilpasset dem. De trenger trygghet og et verdig liv. For det er ikke bare verdiskapingen som svekkes ved økte forskjeller. Menneskeverdet, likeverdet og livskvaliteten svekkes også. Folk må bli lyttet til og ikke være nødt til å stå med lua i handa. Den viktigste ressursen vi har er arbeidsfolk, og vi trenger mange flere.

Jeg har møtt mange fortvilte arbeidsfolk de siste årene. Det er jernbaneansatte, entreprenører, lastebilsjåfører, drosjesjåfører, anleggsarbeidere, renholdere, veiplanleggere, sensorer og kontrollører som alle har levd tett på den forrige regjeringas politikk. Mange har sluttet i jobben, andre har måttet gått ned i lønn, eller mistet sine pensjonsrettigheter som en følge av Solberg-regjeringas politikk. Det vil vi ha en slutt på.

Derfor vil vi bruke samferdselsbudsjettet til mer enn å bygge nødvendig infrastruktur. Det skal brukes til å bygge kompetanse, innovasjon, samt styrke norskeide, seriøse bedrifter og solide arbeidsplasser i hele landet. Dette gjøres ikke av markedskreftene, og anbudskonkurranse med pris som eneste krav.