I et innlegg i Trønderdebatt skriver Line Fjørstad og Rasmus Hansson fra MDG at Norge må stanse all oljeleting. Det er ikke bare en dårlig idé, men totalt uansvarlig politikk som vil få store konsekvenser for Norge og resten av Europa.

Det skribentene hopper elegant over er at norsk oljeproduksjon ikke bare handler om klimapolitikk, men også om sikkerhetspolitikk. Det har vi i Fremskrittspartiet sagt i alle år, men nå har det endelig gått opp for de fleste at det faktisk har noe å si hvem det er som produserer energien vår. Når tolv av 15 av de største olje- og gasseksportørene er diktaturer er vi faktisk nødt til å ha en opplyst debatt om hvem vi ønsker å gi mer makt i verden i form av energiproduksjon.

Les også

Oljeleitinga kan ikke fortsette

I tillegg er MDG i utakt med befolkningen. Rundt 75 prosent av velgerne stemte i 2021 på partier som er for videreutvikling av norsk olje- og gassnæring. I tillegg viser Kantars klimabarometer for 2022 at nordmenn stadig blir mer positive til norsk oljeproduksjon. Hele 57 prosent mener at vi bør fortsette å lete etter olje og gass.

Det eneste stans i norsk oljeproduksjon vil føre til er å overføre mer makt til stater som Russland, Iran og Saudi-Arabia. Stater som overhodet ikke respekterer menneskerettigheter eller stiller krav til lavere utslipp.

Det er naivt å tro at verdens behov for olje- og gass vil forsvinne ved at Norge stanser sin produksjon. Europa er avhengige av norsk gass, og det behovet forsvinner ikke med det første. I det siste har Europa igjen måttet fyre opp kullkraftverk i frykt for å gå en kald vinter i møte uten nok strøm. Derfor er det fullstendig hodeløst å kreve at Norge skal slutte å produsere olje- og gass. Det eneste som vil skje er at vi vil overføre mer makt og innflytelse til diktaturstater, samtidig som utslippene vil gå opp.

Selv når EU legger netto null-målet til grunn for å nå målene som er satt i Parisavtalen, belager de seg fortsatt på å brenne flere titalls millioner fat med olje hver eneste dag. Verden kommer til å trenge olje- og gass de kommende årene, og så lenge etterspørselen finnes bør det være Norge som står for produksjonen, ikke diktaturregimer som bruker energi som pressmiddel.

Det er på tide at MDG også tar innover seg at energiproduksjon handler om mye mer enn bare utslipp, det handler om sikkerhet. Å styrke norsk olje og gassproduksjon vil gjøre verden grønnere, ta makten fra diktatorer som Putin og gjøre Norge til et veldig rikt land – tre ting vi i FpU liker veldig godt.