Gå til sidens hovedinnhold

Nortura sin suksess avgjørende for den norske bonden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nortura er verktøyet som kan sikre bonden en forsvarlig pris på kjøttet som produseres på gårdene over hele landet. Svekka importvern og dagligvarekjedene som presser prisene til bonden ned reduserer muligheten til å drive gårdene lønnsomt.

Den norske landbruksmodellen med markedsregulering, samvirke, importvern og jordbruksavtalen har gitt oss mulighet til å produsere mat over hele landet på små og store gårdsbruk. Importvernet svekkes hvert år av en WTO-avtale som over tid skal redusere tollvernet til et minimum. Økte importkvoter gjennom EØS avtalen og bilaterale handelsavtaler, fortrenger mat produsert av den norske bonden. Internasjonale avtaler, som EØS, WTO og norske politikere, har fjernet viktige redskap for å regulere den norske matproduksjonen. Vi har mista mulighet til reguleringseksport og svært begrensa mulighet til innfrysing på reguleringslager. For Nortura som markedsregulator på kjøtt, er pris til bonde, førtidsslakting og vektbegrensning de viktigste redskapene for å hindre overproduksjon og reduserte priser som vil sende bøndene ut i konkurs.

Les også

Situasjonen på Norturaanlegget på Steinkjer er et bevis på at økonomien til den norske bonden påvirker arbeidsplasser og utvikling i hele landet

Etter årets jordbruksavtale havna svinekjøtt ut av jordbruksavtalesystemet på grunn av begrensninger i WTO regelverket. Konsekvensene av dette er at det er Nortura sin suksess som markedsregulator og markedsaktør som holder prisen til bonden oppe. Dette betyr at vi som bønder er avhengig av at Nortura har suksess som markedsaktør, tjener penger og beholder stor nok andel av markedet til å regulere produksjonen. Med Nortura som markedsregulator er det bøndene selv som betaler for produksjonsreguleringa og utfører arbeidet. Slik kan vi til ei kvar tid produserer nok mat og hindre overproduksjon.

Et anna alternativ er kontraktproduksjon, men da vil den norske landbruksmodellen falle sammen. Det vil bli slutt på mottaksplikt som sikrer at alle, uansett hvor, får levert kjøttet de produserer. Ingen vil ha plikt til å levere kjøtt til de mindre kjøttforedlingsbedriftene spredt over hele landet, ei plikt som Nortura som markedsregulator har. Vi vil få ei kraftig sentralisering til det sentrale Østlandet og Rogaland. I resten av landet vil lønnsomheten for bonden forsvinne, importen vil øke og norsk matproduksjon vil bli marginalisert.

Les også

«Trønderbrølet» fra Nortura-ansatte: Vi nord for Dovre står ribbet og fattigere tilbake.

Det er vi, bøndene, som eier Nortura som skal sørge for lønnsomhet i drifta av selskapet. Det er politikerne som sørger for de lovgitte og økonomiske rammene rundt det norske landbruket. De kan gi Nortura bedre muligheter til å drive lønnsomt og regulere produksjonen slik at vi til ei kvar tid har nok norskprodusert kjøtt og unngår overproduksjon.

Etter årets jordbruksavtale er den norske bonden helt avhengig av at Nortura kan drive lønnsomt og kan utføre en effektiv jobb som markedsregulator. Alternativet er dystert for norsk kjøttproduksjon og for den norske bonden.

Les også

Senterpartiet og bondeorganisasjonene bør stå sammen med Høyre, Ap og arbeiderne på Nortura for å sikre disse arbeidsplassene i Steinkjer

Kommentarer til denne saken