I en monopolsituasjon er det én tapende part: Kunden. Vitnetts forsøk på å holde NTE unna Oppdal og Rennebu er et forsøk på å begrense kundenes mulighet til å kunne velge selv.

Som Trøndelags ledende fiberaktør har vi bygd fiber i hele fylket de siste 18 årene. Vi tåler lokal konkurranse, som for eksempel fra Vitnett fra Oppdal.

Les også

Det som NTE ikke vil snakke om

Vi registrerer at Stig Strand, daglig leder i Vitnett, mener NTE bør holde seg i norddelen av Trøndelag og ikke utfordre Vitnetts posisjon. Det stusser vi over. All erfaring viser at monopoler står for fall. I stedet for å regulere markedet, slik Strand vil, vil vi gi kundene muligheten til selv å velge hvilken leverandør de vil kjøpe fiber av. Det er fordi vi vet at sunn konkurranse alltid kommer kundene til gode.

NTE har en ambisjon om å gjøre Trøndelag digitalt og klimanøytralt. Det er en oppgave vi tar på største alvor. Det betyr blant annet at vi jobber systematisk med å bygge ut fiber i hele fylket. Så får det være opp til kundene å avgjøre om de tjenestene vi leverer er konkurransedyktige.

Vi har i alle fall ingen planer om å gi oss før hele Trøndelag har tilgang til stabilt og lynraskt fiberbredbånd.