Innholdet i gårsdagens pressekonferanse kom ikke som noe sjokk. Smitten i samfunnet har vært økende i lang tid, og det var bare et tidsspørsmål før mer inngripende tiltak ble iverksatt, selv etter forrige ukes innstramninger. Det som kommer som et sjokk er NTNUs elendige håndtering av situasjonen, fullstendig mangel på beredskapsplaner og tilrettelegging for studentene.

Koronasituasjonen har siden mars 2020 gang på gang vist at den er uforutsigbar. I det smitten øker må vi forholde oss til innstramninger, avlyste arrangement, avstand og isolasjon. Vi vet at dette kan skje plutselig, og vi vet at det er nødvendig for å kunne kontrollere smitten i samfunnet. Denne kunnskapen sitter vi med, og denne kunnskapen sitter NTNU med. Likevel er studentene nå inne i en eksamensperiode som gikk fra å være uforutsigbar og frustrerende, til å bli fullstendig kaotisk. NTNU brukte ikke koronakunnskapen til å planlegge ulike scenarioer på forhånd, og det går hardt ut over studentene.

Eksamensperioden er for de fleste studenter den mest hektiske perioden i løpet av et semester. Karakterene kan være avgjørende for om du kan fortsette på studiet, om du får fullført en grad eller om du kommer inn på andre studier. Kort sagt, resultatet av eksamensperioden har stor betydning for fremtiden til svært mange studenter. Det innebærer lange dager på lesesal og sjonglering av lesing til flere eksamener. Det siste man trenger i en eksamensperiode er det kaoset NTNU nå har lagt opp til.

For to uker siden publiserte VG en oversikt over hvordan de ulike universitetene og høyskolene i Norge planla å løse eksamensperioden. I artikkelen presiseres det at bekymrede studenter kontakter mediene fordi de frykter smitte på eksamen, og at skolene ikke tar hensyn til studentene. Flere universiteter, som UiO og Universitetet i Bergen, har helt siden semesterstart planlagt hovedsakelig for hjemmeeksamen, mens andre, som NTNU, planla for skoleeksamen. Da forrige ukes restriksjoner ble lansert, valgte flere universiteter å endre på hvordan eksamen skulle gjennomføres.

NTNUs rektor skrev på Innsida, NTNU-studentenes informasjonskanal, 8. desember at: «Alle eksamener går som planlagt ut semesteret. Det er ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Alternativet ville vært å utsette eksamen til over nyttår – noe som kan gå ut over studieprogresjonen». I tillegg understrekte rektor at studentenes tilbakemelding tas på alvor.

Denne meldingen fra rektor førte til over 70 kommentarer fra studenten, alle mer eller mindre kritiske til NTNUs håndtering. Studentene kritiserer forsvarligheten, mangelen på beredskapsplan, de er bekymret for at syke og smittede elever møter opp på eksamen og smitter andre. 70 studenters tilbakemeldinger som ikke tas på alvor.

9. desember setter NTNU opp ekstra busser for å frakte studentene til et samlet eksamenslokale. 10. desember publiseres innlegget «Spørsmål og svar om eksamen». Skoleeksamen endres ikke til hjemmeeksamen fordi «det er ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Alternativet ville vært å utsette eksamen til over nyttår – noe som kan gå ut over studieprogresjonen».

13. desember, samme kveld som siste pressekonferanse, kommer det en ny beskjed fra NTNU. Tirsdag 14. desember går eksamen som normalt. De med eksamen 15. desember må ta eksamen over nyttår. De med skoleeksamen fra 16. og senere vet fortsatt ikke om det blir hjemmeeksamen eller utsatt eksamen.

Fram til nå har NTNU kava seg fram, klart å komme opp med relativt greie argumenter for hvorfor skoleeksamen ikke endres til hjemmeeksamen, selv når situasjonen har vært uforutsigbar i lang tid. Nå faller alle argumenter på steingrunn.

To dager før eksamen får alle som er satt opp til eksamen 15. desember beskjed om at eksamen utsettes. Det er altfor kort varsel. Studentene har lest til denne eksamen i lang tid. Mange studenter har flere eksamener i samme periode, som de må planlegge å lese til. Det som skjer er at studentene prioriterer å lese til noen eksamener på bekostning av andre. Når eksamen da blir avlyst med TO (!!!) dagers varsel snus hele eksamensperioden på hodet. I tillegg utsettes eksamen til over nyttår – som NTNU selv sier kan gå ut over studieprogresjonen. Og selvfølgelig gjør det det! Studenter har nye fag på våren, nye eksamener de skal ta. For studenter som skal skrive bachelor- eller masteroppgave vil denne eksamenen stjele tid og ressurser for det studentene egentlig må holde på med. Problemet bare forflytter seg til nye fag, og studentene henger bakpå allerede fra dag én.

Studentene som har eksamen 16. desember og seinere har fortsatt ikke hørt noe fra ledelsen. Jeg undres på hvordan NTNU skal løse disse eksamenene. Som de selv har sagt er det ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Å utsette eksamen vil gå ut over studieprogresjonen. Uansett hvordan denne situasjonen løses, vil det være en dårlig løsning for studentene som fortjener så mye bedre.

Pandemien har gått hardt ut over mange de siste to årene. Studentene er særlig hardt rammet. Permitterte studenter med deltidsjobb og støtte fra lånekassen har ikke hatt krav på dagpenger. Regjeringens løsning på det var å gi studentene det gikk ut over, ekstra lån. Samme løsning ser vi i dag når studentene sliter med å betale høye strømregninger – staten gir studentene ekstra lån. Studentene har blitt mer ensomme under pandemien. Det er overhodet ikke merkelig, med restriksjoner som gjør det vanskelig å bli kjent med nye mennesker, mange flytter til en ny plass for første gang uten å ha et nettverk, mange har hatt digital undervisning. Studenters hverdag har vært krevende under pandemien, og nå gjør NTNU det de kan for å tippe vektskåla.

Jeg skjønner at det har vært utfordrende for ledelsen på NTNU å planlegge for eksamen dette semesteret i en uforutsigbar tid. Samtidig synes jeg de har gjort et slett stykke arbeid. Er det noe vi vet om koronapandemien er det at den er uforutsigbar. Denne kunnskapen burde NTNU brukt til å legge til rette for studentene helt fra semesterstart, i stedet for å kjøre over dem i innspurten av semesteret.

Jeg håper inderlig at studenten som ironisk kommenterte rektors melding til studentene med at det «blir rolig julefeiring på 12kvm rommene våres i julen da» kan reise hjem til jul uten å smitte noen han er glad i. Dersom han reiser hjem smittefri er det i hvert fall ikke takket være NTNU. NTNUs håndtering av eksamen står til stryk. Prøv igjen neste semester.