Gå til sidens hovedinnhold

Ny domstolstruktur og bemanning

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget skal behandle domstolstrukturen i tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Parat i domstolene, støtter en desentralisert domstolsstuktur, og justisdepartementets forslag om å bevare de fleste domstolene som ulike rettssteder, men frykter nedbemanning og tap av kompetanse.

Forslaget fra justisdepartementet, slik det er beskrevet i stortingsproposisjon 11L virker tilsynelatende fornuftig, men vil få alvorlige konsekvenser for bemanning i distriktene.

Digitalisering og endring av domstolstruktur skjer samtidig med at domstolene som følge av ABE-reformen må nedbemanne med 250 årsverk for saksbehandlerne, noe som tilsvarer nesten 300 stillinger i perioden 2020-2025. Dette skjer samtidig som mange domstoler allerede er på bristepunktet når det kommer til ressurser som saksbehandling

Vi i Parat er glad for at Stortinget har bevilget 71 millioner til ekstra dommerressurser. Bevilgning til å øke kapasiteten for dommerne er bra, men konsekvensen er samtidig økt arbeidsbelastning på saksbehandlerne som hele tiden blir færre. Vi kan ikke ende opp med at dommerne i fremtiden må utføre saksbehandleroppgaver, da dette er den dyreste arbeidskraften vi har. Dette synliggjør at domstolene er underfinansiert dersom forslaget vedtas.

Vi som ansatte er bekymret for at sentralisering vil innebære mer ledelse og mer byråkrati. Dersom ressurser og kompetanse styres inn mot enkelte rettssteder, tømmes andre rettssteder for de samme ressursene og vi ender opp med en A og B domstol. Dagens saksbehandlere, spesielt i mindre domstoler, er førstelinje for publikum. I tillegg gir disse saksbehandlerne i stor grad veiledning for oppsett av stevninger, begjæringer, erklæringer og forespørsler i alle sakstyper, der det er viktig å ha lokalkunnskap.

Kommentarer til denne saken