Gå til sidens hovedinnhold

Ny folkeavstemning kan bli ei kattepine for politikerne

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan gå mot ei ny folkeavstemning i Verran. Spørsmålet er om de fortsatt skal være en del av Steinkjer eller bryte ut og gjenopprette Verran som egen kommune. Engasjementet rundt «Verexit», som John Ole Dolmseth startet for kort tid siden, er enormt. Aksjonen som nå er avsluttet samlet inn i underkant av 400 underskrifter i løpet av få dager. Kravet er ei ny folkeavstemning om kommunetilhørighet. Det er alvorlig for den politiske ledelsen i Steinkjer kommune. Når innbyggerne føler seg overkjørte, er det all grunn til å ta innover seg de argumentene som fremmes fra det holdet. Derfor er det bra at ordfører Anne Berit Lein (Sp) nå sier at hun tar oppropet fra Verran på alvor, og vil håndtere saken på en god måte når det kommer til kommunestyret etter ferien.

Våren 2016 ble det arrangert folkeavstemning i Verran etter at det var utarbeidet en intensjonsavtale som ble svært godt mottatt. Hele 74 prosent av innbyggerne stemte ja til sammenslåing, i tro på bedre tider. Nå har imidlertid de økonomiske realitetene innhentet kommunen, og kutt etter kutt blir vedtatt. Det synes innbyggerne i gamle Verran lite om, og mener de må ta mesteparten av støyten. Dråpen som fikk begeret til å flyte over for mange, var nok vedtaket om å flytte ungdomsskolen i Follafoss til Malm. Det, sammen med flere andre vedtak som ikke har gått i favør gamle Verran, mener de er i strid med intensjonsavtalen.

Så kan man si at Verran var en fattig kommune før sammenslåingen, og hadde egentlig ikke noe valg. De måtte slå seg sammen med Steinkjer, ut fra økonomiske årsaker. Nå kan imidlertid situasjonen være en annen, med det rike næringslivet som blomstrer i den gamle industrikommunen. Og når SalMar nå investerer 1,2 milliarder kroner i verdens største settefiskanlegg på Tjuin i Malm, er det mange som mener at det kan være starten på et nytt industrieventyr. Likevel er ikke en reetablering av en kommune så enkelt som det, det er mye annet som må på plass hvis Verran skal gjenoppstå som egen kommune. Den første brikken er at politikerne i Steinkjer faktisk lytter til nesten 400 verrabygg, og åpner opp for ei ny folkeavstemning. Gjør de det, kan svaret bli et helt annet enn tilfellet var i 2016. Sier politikerne nei til ei ny folkeavstemning, vil knivene kvesses ytterligere og misnøyen blomstre mot det politiske miljøet på rådhuset i Steinkjer. Det kan bli ei kattepine for politikerne

Så, hva er sjansene for at Verran kan løsrive seg fra resten av Steinkjer? Det er det vanskelig å si noe sikkert om, men helt utenkelig at det kan skje er det ikke. Blir det regjeringsskifte etter høstens valg og Senterpartiet inntar regjeringskontorene, ligger vegen på mange måter åpen. De har i lang tid vært tydelige på at kommune- og fylkessammenslåinger skal reverseres hvis sammenslåtte kommuner og fylker sterke meninger om det. Men det er vel først da den store jobben starter, hvis Verran kommune skal gjenreises. Det er også noe som er verdt å tenke gjennom for dem som vil løsrive seg fra Steinkjer.

Kommentarer til denne saken