Jeg ser i Trønder-Avisa 6. mars at kampen om veimilliardene for Nasjonal transportplan (NTP) er påbegynt. I denne reportasjen, er det E6-strekningen forbi Røra som er omtalt. Det er tydelig at Nye veier har fått en bestilling på nedskalering fra Samferdselsministeren. I reportasjen, kan vi lese at nedskalering fra 110 km/h til 100 km/h, skal vurderes.

Fra reportasjen fremgår det at dette bidrar til å spare inn et betydelig antall millioner, men også mye mindre åker og eng ser ut til å gå med. Dette er bra!

Som innbygger i Malvik, gråter jeg mine modige tårer når jeg tenker hvor mye jordbruksland som hadde vært spart dersom Nye veier hadde fått beskjed om å nedskalere mye tidligere før de startet å rasere det beste åkerlandet gjennom hele vår vakre kommune.

Det er likevel ikke noe av dette som bekymrer meg denne gangen. Det som bekymrer meg mest, er teksten i faktaboksen som angivelig er samferdselsministerens nye bestilling på utredning og nedskalering. Her leser vi følgende

  • Det skal kun leveres en samfunnsøkonomisk analyse
  • Det skal ikke leveres arealregnskap
  • Det skal ikke leveres miljøregnskap
  • Det skal ikke settes pris på noe annet enn økonomiske tallstørrelsene

Det er dette jeg mister nattesøvnen av!

Det er åpenbart at natur og landbruksjord trenger vern. For å oppnå nødvendig vern i kampen mot de «harde økonomiske fakta» så må det innføres en «omregningsfaktor» i den samfunnsøkonomiske regnemodellen.

Fundamentet for de samfunnsøkonomiske beregninger som utføres ligger i NOU 1997:27 «Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor» og NOU 2012:16 «Samfunnsøkonomiske analyser». Disse NOU’ene ble publisert;

  • Før FNs naturavtale (desember 2022)
  • Før krigen i Ukraina (som radikalt endret vårt tankesett om godstransport – vesentlig mer kortreist produksjon)
  • Før covid (som radikalt endret vårt persontransportbehov)
  • Før Paris-avtalen (desember 2015)

Hvordan i all verden kan samferdselsministeren være så totalt unnfallende i sin bestilling? Her er det overhodet ikke snakk om innhenting av et solid faktagrunnlag som i enkelte andre høyaktuelle saker.

Tiden er nå overmoden for at naturen, som den svakeste part, må gis et tydelig vern i alle fremtidige samfunnsøkonomiske analyser. Dersom ikke vern av naturverdier mangedobler sin relative vekt i fremtidige analyser, så vil raseringen av natur og landbruksjord bare fortsette. Dette vil påføre den Norske stat en rekke nye menneskerettighetsbrudd i fremtiden.

Vi mennesker har en rett på en verden det går an å leve i. For å lykkes med dette, er det nødvendig med vesentlig størrenedskalering av nye monsterveier enn hva samferdselsministeren legger opp til. En gjennomgripende revisjon av NOU 2012:16 vil være et godt sted å starte.