For tre uker siden kunne man følgende ingress i næringslivsavisa E24: «På den andre siden av svenskegrensa rustet de seg for storinnrykk fra Norge før helga i forkant av skjerpede koronaregler. Men nordmennene kom ikke». I går hadde Trønder-Avisa følgende tittel på framsida av papirutgaven: «Skuffelse i Sverige». Nå frykter mange svenske næringsdrivende at grensehandelen aldri mer vi nå gamle høyder.

Det er for tidlig å si hvilke langtidsvirkninger vi får av koronasmitten, men mange tror dagens situasjon varer såpass lenge, at mange gamle vaner erstattes av nye. To bransjer hvor pessimismen siger inn er fly og overnatting. Koronatiden har vist hvor effektivt det kan være å erstatte fysiske møter med digitale treff. Bedrifter og offentlig sektor sparer alt fra reiser til overnatting og kostgodtgjørelser, og møter som tidligere la beslag på både en og to arbeidsdager, kan være unnagjort på et par timer. Fra mange hold kommer nå tydelige signaler om at dette er en endring som blir stående. Fysiske møter blir ikke borte, men reiser vil bli reservert større samlinger hvor det er udiskutabelt gode grunner til å treffes ansikt til ansikt.

Færre hadde trodd at grensehandelen ville få seg en varig knekk, men så langt tyder mye på at iveren etter å dra over grensa for å handle billig tobakk, polvarer og mat, har kjølnet en god del. Noe kan utvilsomt tilskrives det faktum at mange er bekymret for smittesituasjonen, men koronatiden har også bidratt til langt større oppmerksomhet rundt norsk næringsliv. Behovet for trygge arbeidsplasser har fått langt større betydning for mange enn for ett år siden.

I landet sett under ett har dagligvarehandelen økt med omkring 15 prosent etter 12 mars. En god del skyldes at folk har feriert hjemme – men samtidig har det vært få utenlandsturister, og det er foreløpig uklart hvordan det totale regnskapet for «norgesferieåret» ser ut. En indikator på hva som er hva får vi imidlertid når vi ser hvordan økningen fordeler seg: Den prosentvise veksten i varehandelen øker dess nærmere grensa vi kommer. På svensk side er tallene tilsvarende katastrofale.

Grensehandelen betyr tusenvis av norske arbeidsplasser tapt. Tilsvarende «overfører» grensehandelen arbeidsplasser og inntekter til Sverige. Det er derfor mange gode grunner til at vi bør håpe på varig koronavirkning. Det trygger norske arbeidsplasser og gir skatteinntekter som igjen sikrer velferden.