Gå til sidens hovedinnhold

Nye Veier AS sine sleipe klimatiltak

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt bedriften Nye Veier AS, som har fått tildelt oppgaver med å bygge nye klimafiendtlige motorveier. Veldig mange av de traseene som Nye Veier planlegger, er på steder der vi finner dyrka jord og natur som blir påvirket og kan forsvinne hvis områdene bygges ut. Det finnes flere eksempler hvor Nye Veier ikke har tatt hensyn til naturen. Som for eksempel i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer, der det er vernet område, eller i Stjørdalselva, der de bygger ut en ny motorvei hvor deler av utløpet blir ødelagt av byggingen.

Samtidig sier Nye Veier at de tar «klimagrep» med byggingen. Blant annet har de nevnt at deres gravemaskiner gir mindre utslipp, ifølge Nye Veiers nettsider, samt at veien blir noen meter smalere for å spare litt matjord og natur. De hevder også at folk flest vil kjøpe nullutslippsbiler, men det vil ta lang tid før alle bilene er utslippsfrie. I en TV2-reportasje i fjor gikk de ut i media med planene om å bygge ut 15 ladestasjoner mellom Stavanger - Kristiansand på en nye E39, som åpner om noen år.

Et av argumentene for å bygge ned natur og matjord er at det er den billigste måten å bygge motorveier. Men i det siste har det vært mange som har reagert på at natur og matjord blir ødelagt, samt at folk blir nødt til å flytte fra hjemmene sine. Nye Veier har også en rekke ganger endret traseene og det er eksempler på at folk har måttet flytte fra og rive hjemmene sine. Men uten grunn, da Nye Veier plutselig har ombestemt seg og lagt veien en annen plass.

Det viser at Nye Veier i alt for liten grad tar hensyn til de som blir rammet, og at kommunikasjonen mellom Nye Veier og innbyggerne er alt for dårlig.

Kommentarer til denne saken