Gå til sidens hovedinnhold

Nye Veier, når blir veiene ferdig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg framleggelse av Nasjonal transportplan (NTP). NTP har en varighet på 12 år, og revideres hvert fjerde år. Planen som skal vedtas nå i vår skal vise hvilke prosjekter som skal bygges ut i perioden 2022-2033. Planen omfatter både vei, jernbane, kyst og luftfart. Tradisjon tro kan vi i ukene før fremleggelsen se fornøyde representanter fra regjeringspartiene som vise fram prosjekt som skal bli utbygd i de respektive hjemfylkene.

For Nord-Trøndelag sin del er det lansert at E6 Åsen-Mære og Selli-Asp skal bygges ut, uten at det sies noe om når prosjektene skal bygges ut.

I Nord-Trøndelag har vi ikke sett noe av regjeringens veibygging de siste åtte årene, dersom også regjeringen nå vil bygge ut vei i Nord-Trøndelag så er det bra, og på høy tid.

Et av tilleggsmomentene denne gangen er det fire år gamle selskapet Nye Veier ser ut til å overført veldig mange veistrekninger til sin portefølje, blant annet de to nevnte strekningene i Nord-Trøndelag. Dette er strekninger som fram til nå har vært Statens Vegvesen sitt ansvar, mange er også tilnærmet ferdig planlagt fra Statens Vegvesen, men har manglet en investeringsbeslutning. I tillegg har Nye Veier fått ansvaret for å bygge jernbane, Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Oslo. Totalt er det dermed planlagt at Nye Veier skal bygge for flere titalls milliarder. Dette er prosjekt som fram til nå har vært planlagt bygd av Statens Vegvesen og Bane NOR.

Nye Veier ser dermed ut til å få ansvar for store og viktige prosjekt over hele landet. For de aller fleste er det helt likegyldig om det er Statens Vegvesen eller Nye Veier som har ansvaret for vegen, det som er viktig er når den nye veien står ferdig. Derfor er det veldig interessant at Nye Veier får tilført så mange nye prosjekt i sin portefølje, det er nemlig vanskelig å fastslå når veiene til Nye Veier blir ferdigstilt. Og det blir enda vanskeligere å fastslå i takt med at selskapet får tilført flere veier.

Nye Veier jobber nemlig i et 20-års perspektiv, innenfor den tidsrammen styres selskapets prioriteringer gjennom en porteføljestyring. Det vil si at Nye Veier bygger ut de strekningene, innenfor porteføljen, som er mest «samfunnsøkonomisk lønnsomme». En slik porteføljestyring som i praksis betyr at Nye Veier kan velge bort prosjekter dersom de ikke får i gjennom sine løsninger legger press på lokalpolitikerne og dermed gjør jordvernet mer sårbart enn det trenger å være.

På direkte spørsmål fra Senterpartiet svarer samferdselsministeren at «det er viktig at Nye Veier AS gis nødvendig handlingsrom til å prioritere og å legge opp en effektiv langsiktig gjennomføringsstrategi for sin virksomhet. Jeg har dermed ikke noe ønske om å påvirke Nye Veier AS i denne saken da dette vil stride mot formålet ved opprettelsen av utbygningsselskapet.»

Kort sagt: samferdselsministeren legger seg ikke oppi hvilke prosjekter Nye Veier bygger ut først, det er opp til dem selv å bestemme det! Spørsmålet vi da stiller oss er når blir Nye Veier sine veier ferdigstilt? I 2024, 2034 eller 2041? Kan representantene fra regjeringspartiene svare oss på det, eller er det bare styret i Nye Veier som har svaret?

Kommentarer til denne saken