I Trønderdebatt 7. april er det et meget godt innlegg fra Naturvernforbundet som belyser galskapen ved at Nye Veier har fått makta over veiutbyggingen.

Innlegget tar for seg miljøødeleggelsene som vil komme ved utløpet av Stjørdalselva dersom Nye Veier får ture fram. Jeg ser også at det nå begynner å danne seg et flertall mot planene til Nye Veier om brakklegging av matjord og annet fruktbart areal for få en firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t fra Åsen til Mære.

Kunnskapen om økt drivstofforbruk ved høy fart har i tillegg blitt et viktig argument for å holde veistandarden på et edruelig nivå og farten på 80/90 kilometer. Vi må få tilbake styringen over infrastrukturen ved at Statens vegvesen bygges opp igjen i stedet for at vingeklippingen av Vegvesenet holder fram.

Les også

Nye Veiers vandalisme i Stjørdalselvas utløp kan - og må - begrenses.