Gå til sidens hovedinnhold

Nytt kulturkvartal på Steinkjer – hi vi råa te å lætt vårrå?

Bærre sætt spaddin i jorda!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinkjer e’ byn! Bygdenes by. Og en by i vekst. Onsdag kveld meislet kommunepolitikerne framtiden med å vedta at vi skal bygge nytt kulturhus på den beste tomta i byen. Kulturen vil få et betydelig løft, og innbyggerne et fantastisk tilbud, men dette er først og fremst regional byutvikling. Utvikling som kommer både kommunesenteret og grendene rundt til gode. Dette er et av flere grep som jeg tror er livsviktig i jobben med å beholde Steinkjers posisjon som fylkeshovedstad, administrasjonssted og universitetsby de neste årene. Vedtaket er fattet, og framtiden er her. Nå må både motstandere og forkjempere for det nye kulturhuset stå samlet, slik at vi sammen kan gjøre nye Steinkjer kommune til verdens beste kommune å bo i. Ingen vinner noe på å gråte over spilt melk.

Tenk på hva økt aktivitet i og rundt torget vil gjøre med videre sentrumsutvikling. Nå får vi et torgkvartal med yrende folkeliv hver dag, midt i hjertet av Steinkjer. Dette vil gi ringvirkninger langt utenfor sentrum. Vi ser allerede nå flere små drypp på at det investeres og satses i Steinkjer, og alle nevner kultursatsingen som en avgjørende faktor for sin egen satsing. Lokale eiendomsinvestorer investerer i sentrum og eksterne investorer som Salmar, Olav Thon og Felleskjøpet har vist interesse for å satse stort i nye Steinkjer kommune. Det viser at folk har trua på Steinkjer. Vi må ta vare på trua, vi må bygge for framtiden.

Jeg var i Trondheim på et møte med flere reiseliv- og arrangementssaktører i vårt fylke for en stund tilbake. Under middagen etter møtet ble det en prat om de nordtrønderske småbyene, i skyggen av Trondheim. Da var det ei dame som sa: «Det ser ut som Steinkjer har fått tilbake trua på seg selv igjen.» Jeg har alltid hatt trua på Steinkjer, men jeg skjønner hva hun mener. Det er en gryende optimisme i Steinkjer og ballen ruller riktig vei. Vi har de siste årene fått mye å være stolte over. Steinkjerfestivalen, bystranda, den nye Rismelparken og Famille er ting vi gjerne skryter av. Stadig nye arbeidsplasser og stor byggevirksomhet er med å bygger opp under stolthet og optimisme. Nye skoler, barnehager, omsorgsboliger, helse- og beredskapshus, betydelig satsing på veg- og infrastruktur, InnoCamp Steinkjer, kommunesammenslåing og ny bru som knytter oss nærmere Malm er med å gjør den nye storkommunen vår både moderne og attraktiv. Satsingen på kulturhuset vil forsterke og bygge opp under dette. Vi får et mer levende sentrum. Det vil trekke flere folk ut i gatene, hele året. Nytt kulturhus vil gi økt besøk på kino, være et gedigent løft for biblioteket, gi kulturskolen nye og fremtidsrettede lokaler og gi befolkningen et mye bedre tilbud innen store konserter med kjente artister og turnerende teater. Eksisterende arrangement som den pågående Hilmarfestivalen kan ta en unik posisjon både i nærmiljøet, regionen og kanskje nasjonalt med de nye fasilitetene midt i byen.

Økt attraktivitet er avgjørende for å få folk til å flytte tilbake etter endt studier, og for tiltrekke tilflyttere. Dette er Steinkjer helt avhengig av for å fylle mange av de nye jobbene som er tilført byen gjennom blant annet fylkessammenslåing, NAV, NIBIO og landbruksdirektoratet. Og hadde NAV, NIBIO, landbruksdirektoratet og andre aktører valgt å satse på Steinkjer, hvis vi ikke hadde hatt så mye baller og sagt at vi ønsker å satse på sentrum, at vi ønsker å satse på kultur? Sannsynligvis ikke. Da hadde vi gått glipp av flere hundre arbeidsplasser og skatteinntekter i millionklassen. Skatteinntekter som i uoverskuelig framtid vil overstige de økte driftsutgiftene et nytt kulturhus vil gi kommunen. Så jeg spør igjen, hi vi råa te å lætt vårrå?

Noe som jeg synes er underkommunisert er at vi faktisk har et ganske bra uteliv og et levende sentrum på Steinkjer. Vi vet det bare ikke selv. Når du hopper av toget på Steinkjer stasjon, kan du besøke et tosifret antall spisesteder, kafeer eller utesteder på den korte gåturen fra toget til torget, og da har jeg ikke talt alle stedene på Nordsia og Sørsileiret. Det er vel ingen andre nordtrønderske småbyer kan vise til lignende? Faktisk har vi seks utesteder på Steinkjer, der den minste og kanskje mest ukjente får et betydelig ansiktsløft når samfunnshuset snart står ferdig. Nemlig studentkroa Bodegan, som nå flyttes til større lokaler, og får elveutsikt. Dette blir et kjempeløft for studentene, som er en målgruppe vi må ta vare på. Det vil også bli et løft for utelivet og handelsstanden for øvrig. Der er det en enkel regel, folk tiltrekker folk.

I spalten “Tilflytteren” i Steinkjer-Avisa fikk Edvard Iversen fra Grünerløkka i Oslo følgende spørsmål: “Hva med utelivet her?”

– Vet du hva, jeg er imponert. Jeg hadde ikke ventet at det var sånn. Famille er enda hippere enn flere på Grünerløkka. Den så jeg faktisk ikke komme, sier Edvard […]

– Jeg er også mye på OX Steak House, for der har de verdens beste oksefilet. Jeg har hatt med meg gjester fra København og Helsinki dit, ja, fra fjern og nær, og alle mener det samme. Jeg tilbringer også mange kvelder på Café Madam Brix (som snart får nye eiere!). Der er det bra.

Flere må bli som Edvard. Være stolte av byen og kommunen vi bor i, ta tilbudene i bruk og bli gode ambassadører som fremsnakker positiv utvikling. Mulighetsrommet har aldri vært større på Steinkjer. Det er nå jobben med å skape verdens beste kommune starter. Den gjør vi sammen!

Alt som skjer på Steinkjer gjør meg åpen, lys og glad på vegne av framtida til byen og kommunen vi er så glad i. Snart er det bare et godt fotballag som mangler.

Kommentarer til denne saken