Gå til sidens hovedinnhold

Nytt snøproduksjonsanlegg på Steinkjer Skistadion er en god investering

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 står det følgende:

«Kommunedirektøren har ikke funnet å kunne legge investeringsmidler til vatn til Hallem inn i sitt budsjettforslag»

Hovedbegrunnelsen er at det oppdaterte estimatet på prosjektet er dyrere enn opprinnelig forutsatt. Årsaken til dette er ifølge samme dokument at:

«Prosjektet nå innebærer mulighet til uttak av vatn både i alpinbakken, hoppbakken og på skistadion, og anlegget legger til rette for styring av anlegget uten fysisk oppmøte som hovedregel. Dette vil sikre at anlegget får en drift som sparer de frivillige aktørene betydelig, og det vil være et godt grunnlag for stor nok snøsikkerhet til å sikre både lokale, regionale og nasjonale arrangement til anlegget»

Dette er i og for seg riktig, men nytt snøproduksjonsanlegg handler om så mye mer enn arrangement og mindre arbeidstimer per snøvolum. Vi i Steinkjer skiklubb som anleggseier og stor bruker av anlegget slik det ligger i dag vil gjerne komme med våre perspektiv på dette. Nytt snøproduksjonsanlegg har grovt sett 4 betydelige effekter:

  • Sikrer arrangement til anlegget som gir inntekter til næringsliv og frivillige organisasjoner i regionen
  • Sikrer aktivitetstilbud på snø til aktive utøvere i alle årsklasser
  • Sikrer allmenheten tilgang på kortreiste skiløyper og alpinbakke i vinterhalvåret også under vanskelige værforhold
  • Gir stor innsparing i arbeidsinnsats og utgifter både for kommune og frivillighet

Bedre enn ingenting

Selv om vi i dag har et snøproduksjonsanlegg på Steinkjer skistadion, som de siste årene har sørget for langrennsløype nesten hele vinteren, er det flere ting som gjør at dagens anlegg ikke holder mål. Det å produsere snø favner større enn langrenn, alpinbakken i Heggesåsen har ikke åpnet siden vinteren 2017, mens hoppbakkene også har hatt utfordringer med å holde åpent deler av de siste sesongene.

Det vi har er mye bedre enn ingenting, men krever mengder manuelt arbeid å rigge opp og ta ned, og det forutsetter en lengre kuldeperiode for å få til produksjon. Det er også veldig sårbart hva gjelder nøkkelpersoner. Forrige sesong ble utlegging av den arbeidskrevende sommerlagrede snøen utført med kommunens maskiner og mannskap.

Sammen med denne snøen sørget flaks med ny snøproduksjon, dvs 4 kalde døgn på rad i midten av november, for snøforhold både for hoppere, skiløpere og skileik på stadion nesten hele sesongen. Uten «sommersnøen» hadde det ikke vært mulig å gå eller hoppe på ski på Steinkjer fra november til slutten av februar forrige sesong. De fleste av de siste sesongene har vi også vært avhengige av snøproduksjon for å få til noe lignende, og enkelte år har det ikke vært snø annet enn til en smal og kort løype store deler av vinteren. Barn har dermed måttet dra lengre av gårde, også ut av kommunen, for å oppleve skiglede- og mestring.

Dagens fasiliteter for snøproduksjon er derfor langt fra bra nok for å utnytte de mulighetene anlegget vårt har og skape trygge snøforhold til alle brukerne av anlegget; barn som voksne.

Arrangement

Det er de siste årene arrangert større nasjonale arrangement for langrenn og skiskyting. Med løpere og støtteapparat blir det ofte over 1000 personer som skal overnatte og forpleies i Steinkjer og omkringliggende kommuner. En enkel beregning tilsier at dette medfører ca. 3 millioner kroner som legges ned i lokalområdet, på ei helg!

Samtidig genererer arrangement inntekt til arrangørklubb(er) som kan bruke det til å videreutvikle anlegg og fasilitere ytterligere for aktivitet. For å fortsette å kunne konkurrere om disse attraktive arrangementene må det være sikkert at det er snø i anlegget.

Lokale utøvere

Hele spekteret av utøvere i alle grenene er avhengig av sikre snøforhold. Fra barnehagebarn på skileik til regionale utøvere som går nasjonale renn i junior og seniorklasser. Flest av de sistnevnte går på idrettslinja på Steinkjer videregående.

Utøvere fra klubber i kommunen og fylket forøvrig som kommer hit for å bli best mulig, fordi de vet at her er det god trenerkompetanse og fine treningsforhold. Ønsker kommunen på sikt at alle som har ambisjoner om å lykkes i de ulike skigrenene skal dra til Meråker eller Trondheim fordi det er der det er best tilgang på dette?

Hvordan skal man kunne forsvare ansatte i en langsiktig plan for Steinkjer vgs. – avd. skiidrett om det ikke er skiforhold i området og «alle» flytter etter snøen. Skal vi ikke kunne tilby skileik og mestring for de yngste eller hopp for 11-åringene fordi det ikke ble kaldt nok lenge nok før sent i februar?

Uorganisert aktivitet

Selv om vi, skolene og de andre klubbene i området bruker anleggene mye er faktisk hovedtyngden av bruken vinterstid den uorganiserte aktiviteten. Langrenn er populært, både for barnefamilier, yngre og eldre voksne.

Det unike med en alpinbakke i sentrum, hvor barn og unge kan tilbringe ettermiddager og helger uten at hele familien må sette av dagen til transport og kjøring, kan ikke overvurderes.

Med utstyrsleie på Bua og alpinbakke i Heggesåsen åpnes denne muligheten for alle! For ikke å nevne folkehelse-perspektivet ved disse kombinasjonene av muligheter. Attraktivitet og bolyst styrkes betydelig av sikker tilgang på løyper og bakker, hele vinteren gjennom.

Innsparing

Nytt snøproduksjonsanlegg har altså mange positive effekter for befolkningen. Det vil også hvert år gi innsparing for kommune og klubb, siden man slipper flere dagers arbeid med rigging og overvåking av snøproduksjon, og mindre maskinarbeid med den sommerlagrede snøen, fordi man i større grad kan stole på «fersk» snøproduksjon.

Dagens løsning er utrolig sårbar, hvor feil på anlegget eller mangel på nøkkelpersonell i ytterste konsekvens vil kunne medføre at vi ikke har skiløyper- eller bakker på Steinkjer Skistadion og Heggesåsen. En moderne løsning med automatiske triggerpunkt anser vi som helt nødvendig for å få en trygghet for gode snøforhold i fremtiden, og det fritar kommunen for oppgaver de i dag må utføre.

Vi håper at kommunepolitikerne ikke lar kommunedirektørens forslag bli fasiten i denne runden. Om kommunens økonomi ikke tillater fullfinansiering av anlegget, håper vi at næringslivet i regionen også ser viktigheten av anlegget og kan bidra. Vi ønsker å ha skiløyper- og bakker å tilby alle brukere også i fremtiden, så vi gir oss ikke så lett. Vi ser derfor fram til- og ønsker en dialog med kommunen og lokalt næringsliv om hvordan prosjektet kan realiseres, til det beste for alle – i hele Steinkjer.

Kommentarer til denne saken