Prosjektet er allerede i full gang, fremragende fagfolk bruker tid og ressurser på det, og mange hundre har allerede flyttet ut av kontorene sine.

Regjeringens forslag øker kostnadene i prosjektet med mellom 500–750 millioner kroner, så dette må Stortinget rydde opp i, og signalene må komme raskt slik at det ikke påløper unødige kostnader og forsinkelser.

En forsinkelse vil sette den nylige varslede havvindsatsingen i fare, den vil svekke Norge som maritim nasjon og undergrave mulighetene for å øke høstingen av mat og ressurser fra havet.

Norge har ikke råd til dette. Det er nødvendig å begrense pengebruken i tider med stort press i økonomien, men vi kan verken sage over grenen vi sitter på, eller påføre viktige nasjonale prosjekter ekstrakostnader på opp mot en milliard kroner.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.