Man kan si at dagens helt nyhet ligger et ocean unna valgløftene fra Jonas Gahr Støre som både lovte satsing på havet og på ny kunnskap. Norsk økonomi, europeisk energiforsyning og det globale klimaet står overfor enorme utfordringer.

Mulighetene til å håndtere disse ligger i mer kunnskap, flere ingeniører og ny teknologi. Svaret fra regjeringen er å utsette den viktigste utbyggingen av ny kunnskapsinfrsstruktur i vårt århundre. Dette ikke før, men etter, at prosjektet er igangsatt, og etter at SINTEF/NTNU har flyttet 200 mennesker ut av lokalene og brukt 250 millioner av egne penger på prosjektet.

En komplett farse!

De som tror at dette er et prosjekt for Trondheim og Trøndelag tar feil. Dette prosjektet er viktig for Norge og for verden.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.