(Namdalsavisa)

Styreleder i NTE, Jon Håvard Solum, argumenterer med at selskapet går godt og at alle ansatte i NTE skal ha konkurransedyktige vilkår. Solum hevder videre at lønnsnivået er nødvendig for å få tak i de dyktigste, «og ikke minst for å beholde dem». Han viser også til at den reelle lønnsveksten for Stav i 2021 var på 3,1 prosent. I følge Trønder-Avisa har Solum full støtte fra hele styret i NTE.

Styret mener at lønnsnivået til lederne i NTE ligger på et høyt, men rett nivå.

At driftsresultatet i NTE i vesentlig grad er avhengig av vær, vind og nedbør, nevnes ikke i denne sammenheng. Det passer ikke inn i Solums og styrets regnestykke.

Jon Håvard Solum synes ikke å bry seg det minste om de samfunnsmessige virkningene av at noen få i et kommunalt eid selskap skal ha denne voldsomme lønnsveksten i kroner. For hvordan er det med andre velutdannede kvinner og menn tilsatt i viktige kommunale stillinger, eksempelvis sykepleiere eller lærere. En topputdannet lektor med tilleggsutdannelse hadde i 2021 en årslønn på 608.900 kroner. Gjennomsnittslønna i Norge i 2021 var 610.000 kroner, det vil si at selv en lektor når ikke opp til gjennomsnittet. En sykepleier ligger 50-100.000 under.

Er ikke disse dyktig nok, eller er det ikke så viktig at kommunene beholder dem?

For også dem fikk vel en lønnsvekst på ca. 3 prosent i 2021, kan man hevde.

Og nettopp her er vi ved et system som er i ferd med å ødelegge samfunnet vårt. Tre prosent økning fra 400.000 kroner gir 12.000 kroner, mens tre prosent av 4. millioner kroner er 120.000 kroner, altså 10 ganger så mye. Likevel kan man altså hevde at de har samme lønnsvekst. Det tragiske med systemet er at forskjellene i samfunnet øker for hvert år. Vi er på full fart mot et samfunn med enorme avstander mellom fattig og rik også i Norge. Vi følger etter USA på veg mot enorme samfunnsmessige motsetninger og utrygghet.

Det finnes en solidarisk måte å beregne lønnsøkning som faktisk vil redusere forskjellene i samfunnet. Tar man utgangspunkt i gjennomsnittslønna og regner prosentvis vekst, så skal alle få det det samme kronebeløpet som lønnstillegg.. Det vil gi lavlønte relativt mer penger å rutte med, mens høylønte får mindre. En slik ordning vil virke utjevnende og solidarisk, og langt mer rettferdig og bærekraftig enn dagens system.

Politikerne gir uttrykk for bekymring for at forskjellene i samfunnet øker og vi får flere fattige. Men de våger ikke å ta grep.

Jeg tror heller ikke mitt forslag til fordeling av lønnsveksten vil vekke særlig begeistring hos dem med gode lønninger. Dagens stortingspolitikere og ledende fylkespolitikere tjener nemlig godt over gjennomsnittet, og vil derfor «tape» på en nyordning. Det samme gjelder toppene i LO og NHO.

Men noen har nevnt at det nå skal det være tid for vanlige folk, så en kan jo i det minste ha et lite håp. Og for NTE-ledelsen får vi håpe at regnværet fortsetter.