Etter å ha studert over 20 000 innovasjonsprosjekter er konklusjonen klar: Det offentlige støtteapparatet for innovasjon er særdeles viktig for hvor vellykket prosjektene har vært. Men det burde ikke komme som noen overraskelse og finansiering må følge støtteapparatet kanskje særlig i økonomisk utfordrende tider.

En av de vanligste misforståelsene man møter som økonomiforsker er at innovasjon og verdiskapning skjer i privat sektor og privat sektor alene. Ideen er at private bedrifter søker rundt seg for å finne nye markeder, nye kunder og nye produkter. Visjonen er en kreativ entreprenør som søker og finner nye muligheter. Denne søkeprosessen skjer i markeder som er frie fra offentlig inngripen. Jo friere markedene er, jo bedre er det for bedrifters resultat. Dermed blir det private markedet den eneste drivkraften i ny verdiskapning.

Det er minst to betydelige problemer med denne tankerekken. For det første finnes det svært få frie markeder. De fleste markeder domineres av enkelte aktører som kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å konkurrere. Uten noen form for offentlig støtte blir det krevende for disse bedriftene. Resultatet er at den drivkraften som private markeder er ikke gir ønskede resultater i forhold til verdiskapning og innovasjon.

For det andre er de fleste markeder preget av markedssvikt. Markedssvikt betyr at områder av økonomien der markedet ikke gir det forventede eller optimale utfallet. Slike markedssvikter kommer av f.eks. ujevn informasjon. Ujevn informasjon er ofte tilfelle der enkelte (store) bedrifter sitter på privat kunnskap om viktige faktorer som påvirker markedet. Et klassisk eksempel er Facebook som vet så mye om sine kunder at de kan selge annonser i et marked andre har svært vanskelig for å komme inn i. Dette kan gjøre Facebook til en monopolist som uten offentlig regulering vil kunne ta høyere pris enn ellers.

Det finnes en stor litteratur på regionale økosystem for innovasjon. Disse økosystemene er kombinasjon av offentlige virkemidler, kommunalt eide næringsselskaper, tilgang på risikovennlig kapital fra offentlige kilder og inkubatorer fra private og offentlige aktører. Ser vi på empirien antyder den at 10 prosent av forskjeller mellom bedrifter i lønnsomhet kan tilskrives forhold på regionalt nivå. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men aggregert på nasjonalt nivå blir det en betydelig effekt.

Så det er med andre ord en god case for at det offentlige har en stor rolle å spille i innovasjon. Men som så mye ellers finner vi høyest verdi i samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Der private entreprenører og gründere hjelpes i møte med markedssvikt for å kunne komme i gang med en oppstartsbedrift eller et prosjekt i en eksisterende bedrift.

Det er kostbart å ha et utstrakt regionale økosystemer, så vi må vite at det bringer verdier meg seg. Dette har vi klare indikasjoner på gjennom vår og andres forskning. Derfor er det smart dersom regjeringen sørger for tilstrekkelig finansiering generelt, og i nedgangstider spesielt. For vi vet at det virker.