Økonomien i Levanger – en ligger som man reder

Staup helsehus i Levanger.

Staup helsehus i Levanger. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da kan det synes som at økonomien i både Levanger og Verdal virkelig strammer seg til, og det er da ikke spesielt overraskende, etter som utviklingen er helt i samsvar med de utredningene som forelå i forbindelse med saken om kommunesammenslåing. Dette ble det som kjent ikke noe av, og for riktig å toppe denne ulykksalige beslutningen førte det videre til at den etterhvert velfungerende samkommunen måte avvikles.

Rådmennene (begge har nå meldt sin avgang) og ordfører Svarva visste utmerket godt hvilke dramatiske konsekvenser dette ville få for økonomien, men i stedet for å stramme inn satset man heller på en storstilt omlegging av eldreomsorgen, og her er det åpenbart at ideologien ble prioritert langt foran effektiv drift:

Etter å ha brukt hundrevis av millioner på nye institusjoner, ble resultatet at en ikke hadde økonomi til å ta det hele i bruk, og følgelig har det nå i flere år vært rimeligere for kommunen å betale «straffegebyr» til Helse Midt-Norge isteden for selv å ta seg av utskrivningsklare pasienter (i samsvar med samhandlingsreformen).

Det er ikke bare innen eldreomsorgen at vedtakene gjøres ut fra ideologi og fromme ønsker: Det er nå vedtatt å bygge en stor kommunal barnehage til nærmere 100 mill, og det i en situasjon hvor vi allerede har full barnehagedekning (private barnehager). Og nå har en altså stelt seg slik at en nærmer seg økonomisk sammenbrudd, og da er det på høy tid at en begynner å ta dette på alvor!

I praksis betyr det at en må bruke pengene på den måten som gir mest velferd pr krone, og da slipper man ikke unna konkurranseutsetting, også av velferdstjenester. (Temaet som splitter høyre- og venstresiden i politikken 100 prosent.) I Levanger har en nå solid dokumentasjon på mulighetene som ligger i konkurranseutsetting, etter som en leier noen private plasser på Betania i Sparbu, og det til en pris som er langt rimeligere enn «straffegebyret» på sykehuset, og følgelig er dette meget lønnsomt for kommunen.

Åpenbare fakta i denne saken har vært tungt å fordøye for mange, og derfor har en nå i lengre tid søkt å finne mulige «forklaringer» ved diverse evalueringer i egen regi, men uten å bli særlig klokere, vil jeg tro? Formannskapet har nå besluttet å gå dypere inn i saken, og har vedtatt å bruke hundretusener på eksterne konsulenter, og det kan bli spennende lesing. (Selv om vi da i hovedsak får stadfestet det vi allerede vet?)

Uansett, rapporten i seg selv vil ikke løse noe som helst, men en kan jo håpe på at den gir noen føringer for tiltak? Skal det være noe håp om å få orden på økonomien i Levanger, uten å heve eiendomsskatten, må en være villig til å ta grep og gjennomføre omfattende omstillinger.

Og da blir det store spørsmålet: Hvordan står det egentlig til med både viljen og evnen?!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken