Gå til sidens hovedinnhold

Økt handel og mer liv i trehusbyen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Levanger kommunestyre sa nettopp ja til utbygging av den gamle kjøpesentertomta i Sjøgata. Som de fleste andre partiene i kommunestyret stiller Venstre seg positiv til en slik utbygging.

Forutsetningen for en utviklingsorientert og fremtidsrettet sentrumspolitikk ligger i å satse på bymessige kvaliteter som parkdrag, boarealer og forretningsbygg. Venstre mener derfor at dette utbyggingsprosjektet er et positivt bidrag i så måte.

Skal man få økt aktivitet i sentrum, er det viktig at kommunen legger til rette for investeringer i Levanger by. Vi mener at det er positivt at flere kjøper leiligheter og ønsker å bo i sentrum. Dette kan føre til økt handel og mer liv i trehusbyen.

Kommentarer til denne saken