En hestehandel med Frp førte 1. desember til et budsjettforlik med en ensidig avgiftsøkning for elbiler, mens forurensende biler vant forhandlingene. Dette er dårlig prioritering og begredelig klimapolitikk.

I 2021 blir det dermed trafikkforsikringsavgift for elbiler. Den motsvarende avgiftsøkningen på helt nye forurensende biler som skulle hindre svekket konkurransekraft for elbilene, ble derimot avlyst. Avgiftsøkningen på forurensende biler viste seg å være et forhandlingskort det var lett å kvitte seg med. Dette til tross for at helt nye forurensende biler er det siste Norge og verden trenger nå.

Om fire år skal alle nye biler som selges være elbiler. Det har Stortinget bestemt. Så langt er vi halvveis - 52 prosent av nybilsalget elektrisk. Vi kommer ikke til 100 prosent ved å følge en strategi der elbiler får mer og mer avgift, samtidig som forurensende biler vinner budsjettforhandlinger.

Elbilinteressen har nettopp begynt å ta av i distrikts-Norge. Når innfasingen av elbiler bremses i nybilsalget, hindrer det at folk flest i bruktbilmarkedet får tilgang til elbil i neste omgang. For hver ny forurensende bil som kjøpes, låser Norge seg til forurensing i opptil to tiår framover.

Det er synd at vi ikke fikk et budsjettforlik som støttet opp om klimamålet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. Sånn kan det ikke fortsette.