I år er det viktigere enn på lenge å sikre hele laget økt kjøpekraft. Fagforbundet Trøndelag har gjennomført en medlemsundersøkelse hvor halvparten av våre medlemmer sier de har måttet endre hvordan de lever på grunn av prisveksten.

Alle kjenner det på lommeboka når strømprisene er høye, matvareprisene stiger, bensinprisene går til himmels og renta er på vei opp. Hverdagen har blitt vanskeligere for vanlige folk etter to år der krise avløses med nye kriser. Men det er de med lav lønn som har det aller tøffest, fordi de må bruke mest av inntekten sin på nødvendige varer.

I Fagforbundets medlemsundersøkelse forteller medlemmene oss at krisene og krigen i Ukraina allerede har fått store negative konsekvenser for dem. Det er særlig fire punkter fra medlemsundersøkelsen som bekymrer meg.

  1. Halvparten av Fagforbundets medlemmer i Trøndelag har måttet endre ferieplanene sine. Blant husstander med lavere inntekter sier hele 7 av 10 at de har måttet endre ferieplanene.
  2. 7 av 10 av Fagforbundets medlemmer i Trøndelag er i stor eller svært stor grad rammet av økt bensinpris.
  3. 7 av 10 av Fagforbundets medlemmer i Trøndelag er rammet av økte matvarepriser.
  4. 1 av 3 av Fagforbundets medlemmer i Trøndelag har ingen oppsparte midler å bruke på uforutsette regninger.

Fagforbundet vil at lønnsoppgjøret skal være rettferdig og føre til reduserte forskjeller mellom folk flest. Da kan ikke enkeltgrupper få mye større tillegg enn alle andre. Livskvaliteten blir dårligere når du sliter med å få endene til å møtes. Vi har medlemmer som nå ikke kan ta seg råd til å oppleve en konsert, eller har penger nok til å la ungene gå på kino eller delta på fotballcup.

Når det er slik, kan det ikke være tvil om at vi må bruke lønnsoppgjøret til å løfte hele laget, – og at vi må løfte nedenfra. Fagforbundet Trøndelag jobber for noe som er større enn bare oss selv - vi jobber for hele laget.