Jeg viser til Ola Borten Moe sitt debattinnlegg «Lettvint leder av Trønder-Avisa» 7. januar.

Nei, Ola Borten Moe, det er ikke ditt ansvarsområde i dag, men du føler kanskje et ansvar for å forsvare deg, ettersom du var sterkt medvirkende til naturraseringen og en energipolitikk på ville veier!

Les også

Lettvint leder av Trønder-Avisa

Du skriver at du skjønner at folk er imot vindkraft, men du har tydeligvis ikke satt deg inn i årsakene, og du forenkler forklaringen til det provoserende. Jeg skal ikke belære deg her, men be deg lese Motvind Norges rapport «Energipolitikk på naturens premisser». Der kan du lese deg opp på det som du tydeligvis har unnlatt i din argumentasjonsrekke.

Den er skrevet av en rekke fagfolk innen hvert sitt fagfelt. Der finner du bl.a utregninger og forklaringer på at vi slettes ikke trenger mere vindkraft, og du finner også begrunnelsene for hvorfor folk er imot dette. Legg spesielt merke til det som skrives om Helsekonsekvensutredninger (HKU), det vil si mangelen på disse (jfr. Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern).

Så kan vi snakkes!

Les også

Vindanleggene på Fosen må rives