Wisting-feltet ble heldigvis utsatt, men vi beklager at begrunnelsen var økonomi. Den begrunnelsen redder stortingsflertallet fra å ta stilling til at Wisting er noe langt verre enn bare et oljefelt på feil plass.

Wisting-feltet ville vært starten på en ny fase av norsk oljevirksomhet – langt inn i framtida, helt oppe i Arktis – og akkurat det klimaet trenger aller minst. Det er dette Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet må erkjenne. Ikke bare at Wisting-feltet dessverre ble for dyrt.

Disse partiene er veldig opptatt av å overholde Parisavtalen og ikke koke kloden. De snakker om det i søvne, og planen er som kjent sånn: Norge skal fortsette å produsere olje og gass mens alle andre land skal slutte, fordi vår er grønnest, reinest og tryggest. Men Saudi-Arabia, Russland, Venezuela, Nigeria, Brasil, Argentina og alle andre oljeland sier det samme – at det er de som skal fortsette mens alle andre skal slutte. Summen av norsk oljepolitikk ganga med alle verdens oljeland blir katastrofal for jordas klima.

Med dagens utslippstakt er det bare ni år igjen til verden ikke kan slippe ut mer klimagasser, hvis vi skal begrense den globale oppvarminga til en og en halv grad. Derfor har Miljøpartiet De Grønne holdt fast ved at oljeleitinga må slutte og at norsk oljevirksomhet fases ut fram mot år 2035. Det er et fysisk faktum at da er verdens utslippsramme full.

Stortinget bestemmer. Å hente enda mer karbon fra den norske havbunnen og stappe det opp i atmosfæren betyr enda mer global oppvarming. Det er først når vi ikke lenger holder på med dette at Norge slutter å øke den globale oppvarminga.

Det grønne skiftet starter når vi investerer like mye i å finne de nye, grønne løsningene som vi nå investerer i å finne enda mer olje og gass. Er det noe land i verden som kan greie det grønne skiftet, skape de nye jobbene og leve godt uten å ødelegge jorda, så er det vel Norge. Det står på viljen. Ha tro på framtida, Støre! Vis ambisjoner, Solberg! Stol på at vanlige folk kan gjøre nye ting, Vedum!

Mange er utålmodige med en klimapolitikk som ikke virker, mens vi skaper en framtid som ligger an til å bli skremmende vanskelig og dyr. Vi kan ikke lenger bli forundra over at noen skriker ut sin frustrasjon, hiver suppe på Van Gogh eller limer seg fast til Skrik. De som misliker dette bør gjøre noe med årsaken i stedet for bare å være sure på symptomet. Nå veit alle at løsningene finnes. De kommer når den politisk viljen er der.

Derfor ser vi på Sosialistisk Venstreparti i budsjettforhandlingene. Miljøbevegelsen og Equinor snøt dem for den enkle klimaseieren. Wisting-feltet får ikke fungere som en lynavleder for det egentlige spørsmålet i norsk oljepolitikk, nemlig leitestopp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må presses til å velge. Ta det store skrittet for klimaet og stopp oljeleitinga eller røm til Høyre og Fremskrittspartiet for å redde oljeinteressene.

For Miljøpartiet De Grønne har leitestopp vært et ufravikelig krav. Sosialistisk Venstreparti har formulert seg rundere og sagt de skal fikse saken likevel. Helt greit, hvis de leverer! I år må de levere.