Her i Levanger, og også i Verdal, - sitter det svært mange mennesker, som har en god husk, - fra langt tilbake i tid. De fleste eldre, har levd et liv, uten TV, apper, PC, telefoner, men de har opplev livet på en spesiell måte, lest historie, hørt historier fra andre, enda eldre mennesker. Det var i den tida da de møttes for å prate, for å høre nytt, få hørt historier og for å fortelle egne historier og opplevelser. De vandret ut i naturen og fant rester etter boplasser, satte opp slektstavler til langt tilbake i tid, fikk en stor oversikt over stedet/plassen/kommunen som de nå lever i, eller har flyttet fra. En kunnskap som det er lett å bære med seg.

I disse dager nøyer vi oss/de fleste, med de tekniske hjelpemidlene og vi ser for det meste framover i tid, - noe som ikke alltid er like trivelig å tenke på kanskje? Det er mye som skjer og det er ikke hver gang noe å bli begeistret over.

Skulle ønske at slike mennesker, som har husk, som kjenner og kjente en hel del mennesker, steder/plasser, husker gamle historier, - kunne få komme sammen og pratet, og å lyttet. Pratet om ting som har skjedd og kanskje ikke er blitt skrevet ned, om livet i bl.a. Levanger sentrum, livet på bygdene rundt om, og hva arbeidslivet og levevilkårene besto i, fra den tida, som snart ingen vet noe om.

Det er også en del forvirring om navn på plasser, steder, gårder og veger, både i nærområdene og videre utover i kommunene. Folk som ikke har vært kjent, folk som har flyttet til kommunen, har satt «nye» navn på steder og plasser, og det blir jo helt feil i historien, som vi skal prøve og holde i orden.

Kunne det ikke dannes en «Historiegruppe», f.eks. på Foto-museet, der bilder, kan bli vist fram, man kunne leite i gamle foto og kjenne igjen både folk og områder? Det bor fortsatt mange innbyggere i Levanger og Verdal, som vet «mere enn man skulle tru». Men alle er ikke interessert i å «holde foredrag», - men bare prate! Det skulle være greit for «hvermannsen» å «gå innom» museet/bilde-oppbevaringen og fått sett på gamle bilder/foto, studert og diskutert dem, - hvem, hva, hvor og når. Tror det kunne bli veldig trivelig for en stor gruppe av, kanskje mest de eldre, som hadde mye å bidra med, og også yngre som kunne få en «aha-opplevelse» når de fikk høre det andre hadde og fortelle. Vi må få noen yngre til å «overta» historie-interessen vår, slik at alt ikke bare «faller sammen» og at ingen vet noe som helst til slutt om «før i tida». De yngre må «på banen», som det ofte blir sagt.

Hvor mye vet ungdommen, barna, om distriktet rundt der de bor? Det tror jeg var noe annerledes, da vi, som nærmer oss 100-årsdagen snart, hadde en bra peiling på, da vi en gang var barn. Vi kjente vel de fleste familiene rundt egen boplass, og hva steder i terrenget hette?

Håper vi kan få et sted, (et rom, med bord og stoler), hvor gammel historie og bilde-analyse kan bli diskutert. En interessant og naturlig plass og møtes, og at vi/de eldre, kan få noen likesinnede å prate med, og hvor de fleste også, kan ha noe å bidra med.