Gå til sidens hovedinnhold

Om det var opp til Ap, ville det knapt vært tatt et spadetak på E6. Nå kan nye veiprosjekter settes i fare.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned Nye Veier. Det ville vært en katastrofe for norsk samferdselspolitikk og for Trøndelag. Nå kan ikke Arbeiderpartiet vingle, de må gi et klart og tydelig svar.

Med Høyre i regjering har vi fått til et taktskifte i norsk veibygging. Samferdselsbudsjettet har doblet seg siden vi tok over i 2013. Samtidig som det gis mer penger til bygging av vei, bygges veiene raskere, billigere og mer helhetlig enn før. En av hovedårsakene av regjeringens veiselskap Nye Veier AS. Selskapet har spart samfunnet for 59 milliarder. Den regningen vil Arbeiderpartiet reversere tilbake til skattebetalerne.

Nye Veier gir oss mer vei for pengene. Alternativet til Nye Veier er enten økte skatter, nedprioritering av vei eller velferdskutt på skole, barnehager og sykehjem. Skal Arbeiderpartiet og resten av venstresiden skrote Nye Veier fortjener velgerne å vite hvor de skal hente pengene. De kan ikke både skrote viktige reformer og samtidig saldere sine budsjetter med gevinsten. Det er å holde velgerne for narr.

Les også

Ny E6 til Åsen gir svært stor miljøskade

En god og ambisiøs samferdselspolitikk er et av de viktigste bidragene for økt verdiskapning, ikke minst i distriktene hvor en vesentlig del av verdiskapningen i dag skjer. Lokalt næringsliv og hjørnesteinsbedrifter er avhengig av gode veier. Derfor må vi fortsette å knytte landet sammen og bygge sterke regioner i hele Norge. Det er å ta hele landet i bruk.

I Trøndelag får vi ny motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Mesteparten av strekningen skal bygges med fire felt og 110 km/t-standard. Hele veistrekningen skal stå ferdig i senest 2027. Dette betyr mye for næringslivet som får fraktet varene sine raskere fra Trøndelag og ut i landet eller på kontinentet. Ikke minst betyr det mye for folk. Ikke bare blir reisetiden kortere, men trafikksikkerheten blir bedre. I dag er det flere trafikkfarlige strekninger langs E6 i Trøndelag. Langstein og tuneller med møtende trafikk kan nevnes som eksempel. Høyre vil at folk skal komme raskt og trygt frem. Derfor er utbyggingen av E6 helt nødvendig. Utbygging i det tempo vi nå legger opp til, hadde ikke vært mulig uten Nye Veier AS.

Dessverre var Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot etableringen av Nye Veier AS. Nå ser vi at sterke krefter i Arbeiderpartiet tar til orde for å legge ned Nye Veier AS. Sånt blir det mindre vei av. Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) kommer med et felles innspill til partiprogram for Arbeiderpartiet, forslaget handler både om evaluering samt at Nye Veier skal legges ned på sikt.

Vi kan ikke risikere at de delene av ny E6 som ikke er påbegynt, settes i fare. Utbedringen fra Kvithamar-Åsen, som også inneholder den helt nødvendige oppgraderingen av Langstein, må gjennomføres. Tilsvarende fra Kvål til Ulsberg.

Dette vil være et stort steg tilbake for folk og næringsliv i Trøndelag. Høyre er garantisten for at Nye Veier AS består, og at vi får en ny E6 fra Ulsberg til Åsen – og på sikt enda lenger.

Kommentarer til denne saken