Bystyrerepresentant Svein Otto Nilsen er i sitt innlegg i Trønderdebatt bekymret for gatemagasinselgernes arbeidsvilkår.

Det er riktig som Nilsen beskriver, at ingen selgere er garantert en gitt salgsplass når de kommer på jobb om morgenen. Sorgenfri tilbyr arbeid til de som trenger det aller mest, og selv om vi har et godt samarbeid om salgsplasser med byens senterledere, butikksjefer og øvrig næringsliv, vil det aldri være mulig å tilby faste plasser til enkeltselgere. Til det er det dessverre for mange mennesker som trenger tilbudet.

Les også

Usikkerheten for selgerne til Gatemagasinet Sorgenfri er flere

For på Sorgenfri vet vi aldri hvor mange som kommer på jobb neste dag. Å være registrert som selger gir rett, men ikke plikt, til å møte opp om morgenen og gå på jobb. Noen jobber nesten hver dag, mens andre ser vi kanskje et par ganger i året. De fleste er her i perioder, når de trenger jobb og er i stand til å jobbe. Vi skiller derfor ikke mellom faste og ikke faste selgere, slik Nilsen gjør i sitt innlegg. Alle som er registrert hos oss har lik rett til arbeid.

Sorgenfri har et jevnt tilsig av nye selgere gjennom hele året. Disse blir intervjuet og registrert fortløpende etter kapasiteten til staben. Når Nilsen synes det virker merkelig at vi i årets beste salgsperiode slipper til nye selgere, er jeg fristet til å snu det på hodet: Ville det ikke vært minst like merkelig om et tilbud som skal være åpent for byens mest trengende valgte å stenge dørene for nettopp disse fra midten av november og frem til jul?

Enkelte selgeres frustrasjon når det i perioder blir mange på jobb, og dermed flere som ønsker de samme salgsplassene, er lett å forstå. Men vi vil nok aldri kunne tilby et system som oppleves godt for alle, alltid. Likevel mener vi at dagens ordning, hvor det trekkes om rekkefølgen man får velge plass i, er det som fungerer best for gruppa som helhet.

Til slutt vil jeg takke Nilsen for hans hyggelige oppfordring om å slå av en prat med selgerne på gata. I tillegg til salget er det nettopp dette Sorgenfri handler om: Å gi ulike mennesker en mulighet, eller kanskje en unnskyldning, til å slå av en prat og å bli litt bedre kjent med hverandre.

Les også

Jeg personlig synes ikke vi klarte denne dugnaden særlig godt