Med bakgrunn i avsløringen av plagiat i innlegget Verdien av forsvarsvilje, har Trønderdebatt sett seg nødt til å gjennomgå samtlige innlegg vi har publisert av Ørlands ordfører Tom Myrvold.

I denne første gjennomgangen, som til nå kun omfatter åpne, søkbare kilder, har redaksjonen avdekket svært omfattende plagiatvirksomhet og manglende sitering av opphavsperson i de fleste innleggene som er publisert.

Vi tar forbehold om at ingenting tyder på at funnene i denne første gjennomgangen er uttømmende.

Det er likevel viktig for oss å så raskt som mulig opplyse leserne, tekstforfatterne, avisene og publikasjonene som er rammet om det vi har avdekket til nå.

Myrvold har vært en svært aktiv deltaker i den offentlige debatten i Trøndelag, og har i ei årrekke hatt en stor produksjon av innlegg både i trønderske aviser, rikspresse og også enkelte fagblad.

Under følger en gjennomgang av samtlige innlegg signert Tom Myrvold som er publisert på Trønderdebatt. Vi opplyser om opprinnelig tekstforfatter, publikasjon og dato når mulig, og sammenholder disse med tilsvarende setninger som er identiske eller nær identiske i Myrvolds innlegg. Denne oversikten vil så bli oppdatert fortløpende.

Vi har foreløpig ikke avpublisert de aktuelle innleggene. De vil inntil videre forbli publisert av dokumentasjonsformål, men med en henvisning øverst til at det er avdekket plagiat, og med en lenke til denne oversikten.

Trønderdebatt vil på det sterkeste beklage til alle som er utsatt for plagiatene som er publisert hos oss.

Innlegget Verdien av forsvarsvilje, 16. mars 2022

Oberst Terje Bruøygard i Utsyn, 09.10.2020:

Vi må ha en tydelig politisk og militær ledelse som bygger forsvarsvilje og legger forutsetningen for kampvilje. Har vi ikke denne viljen er det strengt tatt ingen grunn til å bygge baser, øke årsverk og investere i avanserte våpensystemer.

Myrvold:

Vi må ha en tydelig politisk og militær ledelse som bygger forsvarsvilje og legger forutsetningen for kampvilje. Har vi ikke denne viljen er det strengt tatt ingen grunn til å bygge baser, øke årsverk og investere i avanserte våpensystemer.

I dette innlegget er det også omfattende plagiat av en kommentar skrevet av Vårt Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore. Mer om plagiatet i dette innlegget her.

Innlegget Man vinner ikke krigen med jagerfly som støver ned i hangaren fordi det ikke er nok folk til å drive vedlikehold, 9. mars 2022

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Folket kan ha rett, også når det er feil, 24. februar 2022

Geir Forbregd i Driva, 26.01.2022:

Regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt.

Myrvold:

Regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt.

Regjeringens veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger:

At en folkeavstemning er rådgivende, innebærer at et kommunestyre ikke er rettslig forpliktet til å følge resultatet av en folkeavstemning. Resultatet av en folkeavstemning må tolkes som et råd fra innbyggerne som sier noe om deres ønsker og forventninger, men det binder ikke utfallet av en sak. Kommunestyret står fritt til å fortolke resultatet selv, og kan velge å se bort ifra resultatet i den videre politiske behandlingen av saken. Kommunestyret må selv treffe og stå ansvarlig for et endelig vedtak uavhengig av om de følger innbyggernes råd eller ikke.

Myrvold:

At en folkeavstemning er rådgivende, innebærer at et kommunestyre ikke er rettslig forpliktet til å følge resultatet av en folkeavstemning. Resultatet av en folkeavstemning må tolkes som et råd fra innbyggerne som sier noe om deres ønsker og forventninger, men det binder ikke utfallet av en sak. Kommunestyret står fritt til å fortolke resultatet selv, og kan velge å se bort ifra resultatet i den videre politiske behandlingen av saken. Kommunestyret må selv treffe og stå ansvarlig for et endelig vedtak uavhengig av om de følger innbyggernes råd eller ikke. I praksis har det vist seg krevende å ikke følge resultatet av en folkeavstemning. Hvis folket blir rådspurt, forventer de å bli hørt.

Bård Larsen, historiker og prosjektleder i Civita, kronikk i VG, 13.02.2014:

Politikk vedtas over tid og med hodet klart. Demokratiet skal være tregt, og ikke basert på impulser i befolkningen eller blant aksjonister og særinteressenter.

Myrvold:

Personlig har jeg det syn at politikk vedtas over tid og med hodet klart. Demokratiet skal ha en form for iboende treghet, for å unngå å baseres på impulser i befolkningen eller blant aksjonister og særinteressenter.

I likhet med Larsen siterer Myrvold for øvrig Bob Dylan i innlegget: «Half the people can be part right all of the time/Some of the people can be all right part of the time/But all the people can't be all right all of the time».

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Bodø og Ørland er ikke Kina, 17. februar 2022

I følgende innlegg mangler en kildehenvisning:

NRK Nordland, 05.03.2021:

Blant annet mener de at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte flyplassen. De mener også at prognosene for befolkningsutvikling som ligger til grunn i planene ikke er reelle.

Myrvold:

Argumenter som at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte flyplassen og at prognosene for befolkningsutvikling som ligger til grunn i planene ikke er reelle, truer med å velte prosjektet. Glemt synes lovnader fra statlig hold. Bodø har all rett til å protestere skulle det bli slik.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Tåketale fra Luftforsvarsstaben om flyfaglinjen i Trøndelag, 19. januar 2022

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Kampkraft oppstår ikke i et vakum, 13. januar 2022

Regjeringens Prop. 14 S (2020-2021):

Forsvarssektoren har over tid arbeidet systematisk for å frigjøre ressurser til høyere prioritert virksomhet.

Myrvold:

Forsvaret har over lang tid arbeidet systematisk for å frigjøre ressurser til høyere prioritert virksomhet.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Lest men ikke forstått, 4. januar 2022

KS' Argumenter for klarspråk:

Det er kommunens oppgave å legge til rette for at innbyggerne finner den informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Det er det klarspråk handler om. Saksgangen og regelverket er ofte komplisert nok i seg selv – språket bør ikke bidra til å komplisere innholdet ytterligere. Klarspråk handler derfor om å rydde bort språklig støy, slik at de nyttige innholdet kommer tydelig fram. Klarspråk bidrar til gode tjenester og opplevelsen av god service.

Myrvold:

Det er kommunens oppgave å legge til rette for at innbyggerne finner den informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Det er det klarspråk handler om. Saksgangen og regelverket er ofte komplisert nok i seg selv – språket bør ikke bidra til å komplisere innholdet ytterligere. Klarspråk handler derfor om å rydde bort språklig støy, slik at de nyttige innholdet kommer tydelig fram. Klarspråk bidrar til gode tjenester og opplevelsen av god service.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Det koster for lite å snu ryggen til koronavaksinen, 15. desember 2021

Lars M. J. Hansen, politisk redaktør i RB, 14. desember 2021:

Det koster for lite å vende ryggen til vaksinen – og fellesskapet.

Myrvold:

Problemet nå er blitt at det koster for lite å vende ryggen til koronavaksinen. Og til fellesskapet.

Joachim Lund i Aftenposten:

Kulturarbeidere må enda en gang stenge kinosaler og konsertlokaler. Juleavslutninger for barnekor, korps og dansegrupper er avlyst. Julegudstjenestene må nedskaleres.

Myrvold:

Kulturarbeidere må enda en gang stenge kinosaler og konsertlokaler. Juleavslutninger for barnekor, korps og dansegrupper er avlyst. Julegudstjenestene må nedskaleres. Helsevesenet og frivilligheten er ferd med å knele.

Mads Gilbert i Nettavisen 16.12.2021:

Vi har for få senger, for høyt belegg, for kort liggetid og for høyt press på personalet.

Myrvold:

Vi har for få senger, for høyt belegg, for kort liggetid og for høyt press på personalet.

Gunnar Stavrum i Subjekt 14.12.2021:

Ethvert samfunn er basert på avveininger mellom regler og friheter.

Myrvold:

Ethvert samfunn er basert på avveininger mellom regler og friheter.

Fosna-Folket har avdekket at et avsnitt i dette innlegget også er tatt fra et innlegg i DN av professor Johan Ræder, 10. desember 2021.

En leser har gjort oss oppmerksom på at det også forekommer plagiat fra denne lederen i Stavanger Aftenblad.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Ørlandsordføreren: Vi vil ikke tjene noe som helst på å løse opp kommunen, 9. desember 2021

Innlandet Høyres fylkestingsgruppe i Ringsaker Blad 08.11.2021:

Den største kostnaden ved en oppsplitting kan være knyttet til medarbeiderne. De har vært gjennom mange endringer, og kostnadene og belastningen som følge av omstillingstretthet er vanskelige å overskue.

Myrvold:

Den største kostnaden ved en oppsplitting er knyttet til medarbeiderne. De har vært gjennom mange endringer, og kostnadene og belastningen som følge av omstillingstretthet er vanskelige å overskue.

Anne Berit Lein (Sp), ordfører i Steinkjer i Steinkjer24 26.06.2021:

Vi har utviklet tjeneste for tjeneste sammen på en rekke områder, vi er i dag vevd sammen i hverandre på de fleste fagområder – ikke minst med arkiv, matrikkel, økonomi og IKT.

Når du vet kostnaden med å slå sammen kommunene, og vi i tillegg vet at vi også i nye Steinkjer sliter med å ha alle tjenestene våre alene, så mener jeg det ikke er realistisk å gå tilbake til to kommuner […]

Myrvold:

Vi har utviklet tjeneste for tjeneste sammen på en rekke områder, vi er i dag vevd sammen i hverandre på de fleste fagområder – ikke minst med arkiv, matrikkel, økonomi og IKT. Når du vet kostnaden med å slå sammen kommunene, og vi i tillegg vet at vi også i nye Ørland sliter med å ha alle tjenestene våre alene, så mener jeg det ikke er realistisk å gå tilbake til to kommuner.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Strømprisene: Populistiske utspill og lettvinte løsninger fra fremtredende politikere bør ligge trygt i skuffen, 29. november 2021

Sverre Holm-Nilsen og Trond Lydersen, journalister i NRK, 28. november 2021:

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen vil bruke 2,9 milliarder kroner på kutt i strømavgiftenKuttene innføres 1. januar, og i de tre første vintermånedene reduseres avgiften ifølge regjeringen med ca. 48 prosent. Vedum sier til NRK at han vurderer det som en tung satsing og et stort kutt i statsbudsjettsammenheng. For forbrukeren vil reduksjonen tilsvare ca. 10 øre pr. kilowattime […]

Myrvold:

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen vil bruke 2,9 milliarder kroner på kutt i strømavgiften. Kuttene innføres 1. januar, og i de tre første vintermånedene reduseres avgiften ifølge regjeringen med ca. 48 prosent. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at han vurderer det som en tung satsing og et stort kutt i statsbudsjettsammenheng. For forbrukeren vil reduksjonen tilsvare ca. 10 øre pr. kilowattime.

Mikael Holter, Marie Melgård og Ida Grieg Riisnæs, journalister i DN, 13.10.2021:

Senterpartiet gikk så langt som å ta til orde for å kutte eksporten for å verne norske forbrukere og industri mot effekten av høyere priser i utlandet.

Myrvold:

Senterpartiet gikk så langt som å ta til orde for å kutte eksporten for å verne norske forbrukere og industri mot effekten av høyere priser i utlandet.

Sondre Hansmark i Civita, 29.11.2021:

Men høyere strømpriser er ikke ensidig negativt. Det er ingen tvil om at fordelingseffekten er uheldig – husholdninger med lave og vanlige inntekter kan slite med å betale regningene sine, og det kan gi økte kostnader for industri og bedrifter. På den andre siden gjør høyere kraftpriser at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi, og det gjør den norske vannkraften mer verdifull.

Myrvold:

Men høyere strømpriser er ikke ensidig negativt. Det er ingen tvil om at fordelingseffekten er uheldig – husholdninger med lave og vanlige inntekter kan slite med å betale regningene sine, og det kan gi økte kostnader for industri og bedrifter. På den andre siden gjør høyere kraftpriser at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi, og det gjør den norske vannkraften mer verdifull.

Sondre Hansmark i DN 24.11.2021:

Vi trenger mer fornybar energi dersom vi skal løse klimakrisen. De høye strømprisene vi opplever for tiden, er et signal om at det er økende etterspørsel, og at innsatsfaktorene i fossil kraftproduksjon blir dyrere fremover.

Myrvold:

Vi trenger mer fornybar energi dersom vi skal løse klimakrisen. De høye strømprisene vi opplever for tiden, er et signal om at det er økende etterspørsel, og at innsatsfaktorene i fossil kraftproduksjon blir dyrere fremover.

Hansmark:

Med godt utbygde mellomlandsforbindelser, og et kraftmarked som setter balanse mellom tilbud og etterspørsel, kan vi få et Europa som samarbeider tettere om å skape en utslippsfri energiforsyning, og en lønnsom løsning på klimakrisen.

Myrvold:

Med godtutbygde mellomlandsforbindelser, og et kraftmarked som setter balanse mellom tilbud og etterspørsel, kan vi få et Europa som samarbeider tettere om å skape en utslippsfri energiforsyning, og en lønnsom løsning på klimakrisen.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Demokratiet må aldri settes på vent, 13. november 2021

Camilla Selman, daværende kommuneadvokat i Bærum kommune i Juridika 11.05.2021:

Virusutbruddet har ført til endringer i jussen på mange områder, med lovendringer og nye forskrifter, men retten til innsyn i det offentliges saksdokumenter forblir den samme (...) Det er ikke gjort noen endringer i offentleglova eller offentlegforskrifta som følge av covid-19, det er ikke gitt noen egen forskrift om innsyn under krisen og det finnes heller ingen bestemmelser i offentleglova som tar spesielt sikte på krisesituasjoner.

Myrvold:

Utbruddet av covid-19 har ført til endringer i jussen på mange områder. Lover er endret, midlertidige lover er gitt og det er kommet en rekke nye forskrifter. Når det gjelder retten til innsyn i det offentliges saksdokumenter er imidlertid alt ved det samme. Det er ikke gjort noen endringer i offentleglova eller offentlegforskrifta som følge av covid-19, det er ikke gitt noen egen forskrift om innsyn under krisen og det finnes heller ingen bestemmelser i offentleglova som tar spesielt sikte på krisesituasjoner.

Regjeringens veileder til behandling av innsynskrav, utarbeidet i forbindelse med utbryddet av Covid-19 våren 2020:

Åpenhet er et generelt mål, og en grunnleggende forutsetning for å lykkes med håndteringen av covid-19- pandemien. Informasjon om pandemien og bakgrunnen for tiltakene som iverksettes er viktig for tilliten til myndighetenes håndtering av krisen og for at tiltakene aksepteres og følges.

Myrvold:

Åpenhet er et generelt mål, og en grunnleggende forutsetning for å lykkes med håndteringen av covid-19- pandemien. Informasjon om pandemien og bakgrunnen for tiltakene som iverksettes er viktig for tilliten til myndighetenes håndtering av krisen og for at tiltakene aksepteres og følges.

Fosna-Folket har avdekket at dette innlegget også inneholder direkte avskrift fra juryens begrunnelse ved Norsk Presseforbunds tildeling av Flavius-prisen til Gjerdrum kommune.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Forbud mot bemanningsbransjen – en ideologisk kortslutning, 2. oktober 2021

Tormod Ytrehus i Fagbladet 26.08.2021:

Vansker med å fagorganisere, og som en konsekvens dårligere arbeidsvilkår og færre norske fagarbeidere, er noen av hovedinnvendingene fra fagforeningene.

Myrvold:

Vansker med å fagorganisere, og som en konsekvens dårligere arbeidsvilkår og færre norske fagarbeidere, er noen av hovedinnvendingene fra fagforeningene.

Rapporten «Verdien av bemanningsbransjen - Konsekvenser av en innstramming eller forbud mot innleie av arbeidskraft», Menon Economics, januar 2021:

Å forby en hel næring for å løse problemer med noen aktører, eller problemer som primært gjelder i enkelte næringer, er ikke en god løsning. Det vil ramme seriøse aktører og store arbeidsgivere med mange tusen ansatte. Det vil og få store negative konsekvenser langt utenfor selve bemanningsbransjen.

Myrvold:

Å forby en hel næring for å løse problemer med noen aktører, eller problemer som primært gjelder i enkelte næringer, er ikke en god løsning. Det vil ramme seriøse aktører og store arbeidsgivere med mange tusen ansatte. Det vil kunne få store negative konsekvenser langt utenfor selve bemanningsbransjen.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Folk flest bor i Kina, 8. september 2021

Nordis Vik Olausson i HR-Magasinet 23.06.2021:

Et herværende politisk parti har valgt «vanlige folk» som sitt slagord foran årets stortingsvalg. Det har medført at andre partier undrer seg om ikke også de er i kategorien vanlige folk?

Myrvold:

Et herværende politisk parti har valgt «vanlige folk» som sitt slagord foran årets stortingsvalg. Det har medført at andre partier undrer seg om ikke også de er i kategorien vanlige folk?

Kjartan Brügger Bjånesøy i Dagbladet 06.05.2018:

Lenge var jeg overbevist om at jeg tilhørte folk flest. En innflytter fra distriktet til Oslo som liker fotball, spiser taco med barna hver fredag, sorterer søppel så godt jeg kan, unngår sokker i sandaler, stadig tenker å gå ned noen kilo, bruker for mye tid på mobilen, synes Odd Nordstoga er en stødig kar, gleder seg over våren, og har ellers en lei tendens til å synes at mye var bedre før.

Myrvold:

Lenge var jeg overbevist om at jeg tilhørte folk flest. En innflytter fra byen til distriktet. En som liker idrett, spiser taco nesten hver fredag, sorterer søppel så godt jeg kan. En som unngår sokker i sandalene, stadig tenker på å trene litt mer enn hva som skjer i praksis, bruker for mye tid på mobilen og synes DDE er stødige karer. En som gleder meg over sommeren, og ellers har en lei tendens til å synes at mye var bedre før.

Dette avsnittet dukker for øvrig opp uten kildehenvisning i Terje Kilens innlegg Er jeg folk flest? Nå er jeg ikke så sikker lenger i Nettavisen 23.07.2021:

Kilen:

Lenge var jeg overbevist om at jeg tilhørte folk flest. En innflytter fra distriktet til byen. En som liker idrett, spiser taco nesten hver fredag, sorterer søppel så godt jeg kan. En som unngår sokker i sandalene, stadig tenker å gå ned noen kilo, bruker for mye tid på mobilen og synes Odd Nordstoga er en stødig kar. En som gleder meg over sommeren, og ellers har en lei tendens til å synes at mye var bedre før.

Trønderdebatt har vært i kontakt med Kilen, som i en e-post til redaktør Snorre Valen skriver at «Dette er ikke bevisst gjort, men i mangel på bedre kunnskap fra min side».

I samme innlegg i Nettavisen signert Kilen står det videre:

Kilen:

Er folk flest de som ikke stoler på politikerne og det politiske systemet de snakker om? Eller er det kanskje bompengeopprørere, vindkraftdemostranter, klimaaktivister, bønder i distriktene eller de som finner grunner til å bekymre seg for at verden snart går under?

Dette avsnittet dukker så opp igjen i Myrvolds innlegg Folk flest bor i Kina:

Myrvold:

Eller er folk flest de som ikke stoler på politikerne og det politiske systemet de snakker om? Eller er det kanskje bompengeopprørere, vindkraftdemostranter, klimaaktivister, bønder i distriktene eller de som finner grunner til å bekymre seg for at verden snart går under?

Thor Christian Hansteen, styremedlem i Moss Høyre i Moss Avis 21.06.2021:

Se på meg, se på deg selv, se på alle andre og vi kan finne momenter som tilsier at vi er «vanlige folk» og samtidig kunne konkludere med at man faller inn under kategorien «uvanlige folk». Det eneste som er klart her er at dette tankesettet bidrar til å splitte vårt norske fellesskap.

Myrvold:

Se på meg, se på deg selv, se på alle andre og vi kan finne momenter som tilsier at vi er «vanlige folk» og samtidig kunne konkludere med at man faller inn under kategorien «uvanlige folk». Det eneste som er klart her er at dette tankesettet bidrar til å splitte vårt norske fellesskap.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Livet kan muligens forstås baklengs, men det må leves forlengs!, 20. august 2021

Leder i Nationen 17.03.2021:

Det er nok å henge fingrene i for lokalpolitikerne i kommunene. Det er budsjetter og årshjul, skolepolitikk og eldreomsorg - og selvfølgelig koronahåndtering. Med andre ord står ikke reversering av reformen øverst på den politiske agendaen i kommunestyrene, slik man kanskje skulle tro.

Myrvold:

Det er nok å henge fingrene i for lokalpolitikerne i kommunene. Det er budsjetter og årshjul, skolepolitikk og eldreomsorg - og selvfølgelig koronahåndtering. Med andre ord står ikke reversering av kommunereformen øverst på den politiske agendaen i kommunestyrene.

Kjell-Magne Rystad i Nettavisen 02.07.21:

Fra Vedum er det derimot ett ord som sies både på innpust og utpust – reversering. Alt skal reverseres dersom han kommer til makten. Alle reformer den sittende regjeringen har gjennomført har Senterpartiet vært imot og vil reversere. Også resten av rødgrønn side vil reversere mye, men for Arbeiderpartiet er det mest kutt i skatter og avgifter som skal i revers. Vi ligger an til å få en reversregjering.

Myrvold:

Fra Vedum er det derimot ett ord som sies både på innpust og utpust – reversering. Alt skal reverseres dersom han kommer til makten. Alle reformer den sittende regjeringen har gjennomført har Senterpartiet vært imot og vil reversere. Senterpartiet har vært mot fargefjernsyn, for telefonbokser, mot post i butikk og mot å la Vipps overta for kontanter, men flyr igjen høyt på meningsmålingene ved å være mot. Også resten av rødgrønn side vil reversere mye, men for Arbeiderpartiet er det mest kutt i skatter og avgifter som skal i revers. Vi kan risikere å få en reversregjering.

Jostein Askim i Dagens Perspektiv 17.01.2020:

– Den nye kommunen arver prosjekter som kanskje er ineffektive. Det svekker den nye kommunens evne til selv å sette i gang nye, mer effektive og hensiktsmessige prosjekter.

Myrvold:

Vel finnes det nok eksempler på nye kommuner som har «arvet» prosjekter som kanskje er ineffektive. Og at det svekker den nye kommunens evne til selv å sette i gang nye, mer effektive og hensiktsmessige prosjekter.

Gunnar Tore Larsen i GD 06.08.2021:

Vi lever for øyeblikket i en verden preget av klimakrise, skogbranner, oversvømmelser, pandemi, sultkatastrofer og økende gap mellom fattige og rike. En verden som krever overnasjonalt samarbeid, nye løsninger og en økende vilje til å dele med dem som har minst og trenger oss mest. Gårsdagens løsninger er ikke svaret på morgensdagens utfordringer.

Det er ingen krise i Distrikts-Norge. Det er krise i Mali, i Syria, Sør-Afrika, Libanon. Det er problemer i Distrikts-Norge, der som det er i byene. Men det er også optimisme, framtidstro, kreativitet og ungdommelig(!)pågangsmot, der som det er i byene. Norske bygder og utkantkommuner fortjener bedre enn den svartmaling og krisemaksimering som i disse dager utbasuneres landet rundt av populistiske nasjonalister.

Myrvold:

Vi lever for øyeblikket i en verden preget av klimakrise, skogbranner, oversvømmelser, pandemi, sultkatastrofer og økende gap mellom fattige og rike. En verden som krever overnasjonalt samarbeid, nye løsninger og en økende vilje til å dele med dem som har minst og trenger oss mest. Gårsdagens løsninger er definitivt ikke svaret på morgensdagens utfordringer.

Det er ingen krise i distrikts-Norge. Krise er det i Mali, i Syria, Afghanistan og Libanon. Det er finnes utfordringer på bygda som i sentrale strøk. Distriktene preges av optimisme, framtidstro, kreativitet og pågangsmot, som også i større byer. Norske bygder og utkantkommuner fortjener bedre enn den svartmaling og krisemaksimering som i disse dager utbasuneres landet rundt av populister.

Overskriften er for øvrig et sitat av Søren Kierkegaard.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Kampen om plass på kysten (med Høyres Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya kommune), 7. juni 2021

Bjørn Hersoug i boka «Kampen om plass på kysten – en historisk skisse», Universitetsforlaget, 2012:

Vi kunne legge til at norsk økonomisk sone er 820 000 km2 eller to og en halv gang så stort som landarealet. Videre at klimaet langs deler av norskekysten er så hardt at noen aktiviteter bare er for de spesielt interesserte. Ja, selv om vi begrenser kystsonen til sjøområdet innenfor grunnlinjen, så utgjør dette arealet ca. 90 000 km2, eller et område på størrelse med Portugal.

Myrvold og Strømskag:

Norsk økonomisk sone er 820 000 km2, eller to og en halv gang så stort som landarealet. Videre at klimaet langs deler av norskekysten er så hardt at noen aktiviteter bare er for de spesielt interesserte. Ja, selv om vi begrenser kystsonen til sjøområdet innenfor grunnlinjen, så utgjør dette arealet ca. 90 000 km2, eller et område på størrelse med Portugal.

Hersoug:

Men faktum gjenstår: Det er en kamp om plass i kystsonen, og kampen har over tid blitt mer tilspisset. Oppdrettsnæringen opplever mangel på plass som en kritisk flaskehals for videre utvikling, mens fiskerinæringen opplever krav fra andre næringer som en stadig større trussel mot sin egen (opprinnelige) aktivitet. Stadig nye næringer melder seg på med krav om plass i kystsonen. Sist ut er energisektoren med ambisiøse planer om vind- og tidevannskraft til havs (NVE 2010).

Myrvold og Strømskag:

Men faktum er at det har oppstått en kamp om plass i kystsonen, og kampen har over tid blitt mer tilspisset. Oppdrettsnæringen opplever mangel på plass som en kritisk flaskehals for videre utvikling, mens fiskerinæringen opplever krav fra andre næringer som en stadig større trussel mot sin egen (opprinnelige) aktivitet. Stadig nye næringer melder seg på med krav om plass i kystsonen. Sist ut er energisektoren med ambisiøse planer om vind- og solcelleanlegg til havs.

Trønderdebatt har vært i kontakt med Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H). Hun uttaler at hun ble forelagt et utkast fra Myrvold som hun takket ja til å være medunderskriver på, og at det ikke ville falt henne inn å drive plagiatkontroll av en ordførerkollega.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Mangel på kunnskap om idrettspolitikk har aldri vært mer tydelig enn i det året som har gått, 28. mai 2021

Andreas Selliaas, kommentar i Idrettspolitikk.no 02.02.2021:

Og mangel på kunnskap om idrettspolitikk har aldri vært mer tydelig enn i det året som har gått. Det er det mange grunner til.

Da nasjonale myndigheter stengte ned Norge for over ett år siden ble også idretten rammet hardt. Viktig dugnadsarbeid ble stoppet og aktivitet for hundretusenvis av barn, ungdom og voksne ble satt i bero.

Mange innenfor idretten mislikte dette sterkt, men holdt optimismen oppe med egne opplegg for egentrening og etter hvert med organisert trening med strenge koronaregler.

Nasjonale og kommunale myndigheter i hele landet var mer liberale overfor andre grupper enn idretten og da smittetallene økte igjen, måtte idretten nok en gang gå i dvale.

Myrvold:

Mangel på kunnskap om idrettspolitikk har aldri vært mer tydelig enn i det året som har gått. Det vises på flere måter. Da nasjonale myndigheter stengte ned Norge for over ett år siden ble også idretten rammet hardt. Viktig dugnadsarbeid ble stoppet og aktivitet for hundretusenvis av barn, ungdom og voksne ble satt i bero. Nasjonale og kommunale myndigheter i hele landet var mer liberale overfor andre grupper enn idretten og da smittetallene økte igjen, måtte idretten nok en gang gå i dvale. Mange følte at de fikk dobbelt straff.

Selliaas:

Og et viktig spørsmål som har dukket opp er om man i det hele tatt skal prioritere eliteidrett og internasjonale konkurranser når resten av samfunnet er lammet. Er dette stoff til sportssidene eller er dette stoff som skal behandles på lik linje med alt annet nyhetsstoff. Dette er problemstillinger som aldri har vært mer viktig å ta stilling til enn akkurat nå og den situasjonen vi er oppe i er en gyllen mulighet til å rette søkelyset mot de politiske sidene av idretten. Det vil bidra til at kunnskapsnivået om idrettspolitikk øker i hele samfunnet.

Myrvold:

Og et viktig spørsmål som har dukket opp er om man i det hele tatt skal prioritere eliteidrett og internasjonale konkurranser når resten av samfunnet er lammet. Dette er problemstillinger som aldri har vært mer viktig å ta stilling til enn akkurat nå og den situasjonen vi er oppe i er en gyllen mulighet til å rette søkelyset mot de politiske sidene av idretten. Det vil bidra til at kunnskapsnivået om idrettspolitikk øker i hele samfunnet.

Selliaas:

Grovt sett kan idrettspolitikk deles opp i to.

Vi har politikk i idretten. Den dreier seg om hvordan idretten styrer seg selv. Det kan være alt fra likestilling i hoppbakken, rasisme på fotballbanen og hvordan man skal straffe dopingsyndere. Dette er selvsagt ikke løsrevet fra resten av samfunnet, men i hovedsak dreier dette seg om idrettens egne demokratiske prosesser.

Og så har vi idrett i politikken. Den dreier seg om hvordan politikere fra politiske partier bruker idretten som virkemiddel i politikken for å oppnå egne mål. Å søke om ski-VM for å øke turismen, målrettede midler til idretten som skal sørge for at nordmenn går ned i vekt eller bruke idrettshaller som vaksinerom er eksempler på dette.

Myrvold:

Grovt sett kan idrettspolitikk deles opp i to.

Vi har politikk i idretten. Den dreier seg om hvordan idretten styrer seg selv. Det kan være alt fra likestilling i hoppbakken, høydehus, rasisme på fotballbanen og hvordan man skal straffe dopingsyndere. Dette er selvsagt ikke løsrevet fra resten av samfunnet, men i hovedsak dreier dette seg om idrettens egne demokratiske prosesser.

Og så har vi idrett i politikken. Den dreier seg om hvordan politikere fra politiske partier bruker idretten som virkemiddel i politikken for å oppnå egne mål. Å søke om ski-VM for å øke turismen, målrettede midler til idretten som skal sørge for at nordmenn går ned i vekt eller bruke idrettshaller som vaksinerom er eksempler på dette.

Selliaas:

Dette er problemstillinger som aldri har vært mer viktig å ta stilling til enn akkurat nå og den situasjonen vi er oppe i er en gyllen mulighet til å rette søkelyset mot de politiske sidene av idretten.

Myrvold:

Dette er problemstillinger som aldri har vært mer viktig å ta stilling til enn akkurat nå og den situasjonen vi er oppe i er en gyllen mulighet til å rette søkelyset mot de politiske sidene av idretten. Det tjener hele samfunnet på.

I innlegget siteres til orientering også informasjon fra Ørland kommunes nettsider ordrett.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget For å være en ordentlig nordmann bør du ha et visst forhold til landbruk på en eller annen måte, 9. mai 2021

Tittelen på dette innlegget er et sitat av Jan Brøgger, som Myrvold i akkurat dette tilfellet på en ryddig måte tilskriver opphavspersonen.

Leder i Vårt Land, 06.05.2021:

Forrige uke gikk norske bønder ut og ba om 2,1 milliarder i økte bevilgninger. Staten svarte med et tilbud på under halvparten. At staten svarer med under halvparten av det bøndene ber om i Jordbruksoppgjøret, har vært mer en regel enn et unntak. Men i år har det opprørt mange. Kanskje handler det om at korona-pandemien har minnet både bøndene og oss andre om hvor viktig sikkerhet og beredskap er, også når det gjelder matforsyning.

Myrvold:

I forrige uke gikk norske bønder ut og ba om 2,1 milliarder i økte bevilgninger. Staten svarte med et tilbud på under halvparten. At staten svarer med under halvparten av det bøndene ber om i jordbruksoppgjøret har vært mer en regel enn et unntak Men i år har det opprørt mange. Kanskje handler det om at pandemien har minnet både bøndene og oss andre om hvor viktig sikkerhet og beredskap er, også når det gjelder matforsyning?

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Norsk sikkerhetspolitikk utfordres – er USA redningen? 26. april 2021

St.prp. nr. 42 (2003–2004):

Et bredt og sammensatt risikobilde preger Norges sikkerhetspolitiske omgivelser. Utfordringene og de potensielle trusler er mer diffuse enn før, og kjennetegnes av glidende overganger mellom det nasjonale og det internasjonale, og mellom fred, krise, væpnet konflikt og krig.

Myrvold:

Et bredt og sammensatt risikobilde preger Norges sikkerhetspolitiske omgivelser. Utfordringene og de potensielle trusler er mer diffuse enn før, og kjennetegnes av glidende overganger mellom det nasjonale og det internasjonale, og mellom fred, krise, væpnet konflikt og krig.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Det er på tide med generell bevæpning av politiet, 9. april 2021

Politiet, 03.06.2020:

Politiet i Norge er til vanlig ikke bevæpnet, med mindre det er situasjoner eller trusler som tilsier at man bærer våpen. Til vanlig har politiet våpen lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg etter ordre eller i nødsituasjoner.

Myrvold:

Politiet i Norge er til vanlig ikke bevæpnet, med mindre det er situasjoner eller trusler som tilsier at man bærer våpen. Til vanlig har politiet våpen lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg etter ordre eller i nødsituasjoner.

Politiet:

Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag av ulik art politiet årlig responderer på. Statistikk fra de siste ti årene viser at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen, eller faktisk skyter.

I 2019 bevæpnet politiet seg på oppdrag 9936 ganger, men truet med faktisk bruk i kun 85 saker. I 13 oppdrag brukte politiet skytevåpen i 2019.

Myrvold:

Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag av ulik art politiet årlig responderer på. Statistikk fra de siste ti årene viser at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen, eller faktisk skyter.

I 2019 bevæpnet politiet seg på oppdrag 9936 ganger, men truet med faktisk bruk i kun 85 saker. Det utgjør under 1,25 prosent av oppdragene politiet utfører i året. I 13 oppdrag brukte politiet skytevåpen i 2019. I løpet av det siste halvannet året har tre liv gått tapt som følge av politiets skudd. Statistikken viser at norsk politi er svært tilbakeholdne med faktisk våpenbruk, selv om politiet bevæpner seg mange ganger i løpet av et år.

Politiets Fellesforbund, politisk programpakke 2021:

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere livstruende situasjoner når andre trekker seg ut. Innbyggerne har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed er tilgang til våpen en avgjørende faktor.

Våre nordiske naboland er generelt bevæpnet samtidig som de står for de samme grunnleggende verdiene som norsk politi. Grunnleggende verdier der fokus på tillit og unødig bruk av makt er avgjørende for å løse samfunnsoppdraget.

Myrvold:

Våre nordiske naboland er generelt bevæpnet samtidig som de står for de samme grunnleggende verdiene som norsk politi. Grunnleggende verdier der fokus på tillit og unødig bruk av makt er avgjørende for å løse samfunnsoppdraget.

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere livstruende situasjoner når andre trekker seg ut. Innbyggerne har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed er tilgang til våpen en avgjørende faktor.

Politiets fellesforbund:

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. I desember 2019 meddelte Politiets Sikkerhetstjeneste at antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister har økt.

Myrvold:

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. I desember 2019 meddelte Politiets Sikkerhetstjeneste at antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister har økt.

Politiets fellesforbund:

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med generell bevæpning for å beskytte innbyggerne og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne.

Myrvold:

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med generell bevæpning for å beskytte innbyggerne og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne.

Kandidatnr. 502, bacheloroppgave, Politihøgskolen, 2016:

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg (Bevæpningsutvalget, Politiets fellesforbund 2011). Ideen om at Norge skal ha et «mykt politi» vil etter deres mening bli knust. I perioden med midlertidig bevæpning ble det dessuten avfyrt enkelte vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer. Dette brukes også som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Myrvold:

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg. Ideen om at Norge skal ha et «mykt politi» vil etter deres mening bli knust. Vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer brukes også̊ som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Håndtering av morgendagens kriser krever investering i mennesker, 3. april 2021

Magnus Forsberg i Dagsavisen 28.01.2021:

Det er alltid lettere å se bakover enn framover. Vi sikrer oss mot krig, så kommer terrorismen. Vi sikrer oss mot terrorismen, så kommer pandemien. (…) I 9/11-kommisjonens rapport het det at «the most important failure was one of imagination».

Myrvold:

Det er alltid lettere å se bakover enn framover. Vi sikrer oss mot krig, så kommer terrorismen. Vi sikrer oss mot terrorismen, så kommer pandemien. Vi er sikkert godt rustet mot pandemi når den neste krisen kommer – selv om den sikkert består av noe ingen kunne se for seg. I 9/11-kommisjonens rapport het det at «the most important failure was one of imagination».

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Å rette baker for smed, 24. februar 2021

Leder i VG, 04.12.2018:

I den hjemlige debatten om Russland og NATO er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking. (...) Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.

Myrvold:

I den hjemlige debatten om Russland og NATO er det mange som glemmer at det er Russland som jevnt og trutt øker spenningen og nødvendiggjør opprustning og ytterligere avskrekking. Norsk opprustning og økt øvingsaktivitet sammen med allierte er et svar på dette. Det er fornuftig sikkerhetspolitikk i møte med et land som dessverre stadig gjør ting som øker spenningen i verden.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Avskrekkelige bombefly på Ørland (med Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsmann i Høyre), 15. februar 2021

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Kjemp for alt du hva du har kjært, dø om så det gjelder, 10. februar 2021

Sønstebyfondet ved utdeling av Sønstebyprisen 2021:

Norge er et godt land å leve i. Vi har fred, frihet og et demokrati bygget på menneskerettigheter og åpenhet. Når vi snakker om fred, frihet og demokrati i 2021 er det likevel med en alvorlig undertone. Vårt demokrati, vårt frie samfunn og freden vi setter så høyt er dessverre under kontinuerlige angrep.

Myrvold:

Norge er et godt land å leve i. Vi har fred, frihet og et demokrati bygget på menneskerettigheter og åpenhet. Når vi snakker om fred, frihet og demokrati i 2021 er det likevel med en alvorlig undertone. Vårt demokrati, vårt frie samfunn og freden vi setter så høyt er dessverre under kontinuerlige angrep.

I dette innlegget henviser Myrvold til Cyberforsvarerne, men oppgir ikke opphavet til den ovennevnte teksten.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Norsk privat næringsliv er nøkkelen til den nye normalen, 23. januar 2021

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet i rapporten Teknotrender for Stortinget 2021:

«Like lite som en gjenåpning av Norge fører oss tilbake til 11. mars 2020, vil en vaksine føre oss dit», skrev en ettertenksom Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i DN 7. september. Vi drømmer om å returnere til livet slik det var, men noe har endret seg permanent.

Myrvold:

«Like lite som en gjenåpning av Norge fører oss tilbake til 11. mars 2020, vil en vaksine føre oss dit», skrev en ettertenksom Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i DN 7. september. Vi drømmer om å returnere til livet slik det var, men noe har endret seg permanent.

Teknologirådet, Teknotrender for Stortinget 2021:

Amazon har for eksempel mer enn 200 000 roboter som frakter, sorterer og løfter varer, og holder oversikt over varelagrene. Selskapet har gjort det svært bra gjennom pandemien, men antallet ansatte har økt langt mindre enn omsetningen.

Når veksten tar seg opp igjen, kan den også se svært ulik ut for ulike deler av økonomien. Vi kan få en såkalt «K-formet oppgang», der noen bransjer, som servicebransjen, kan slite i lang tid, selv om bransjer som IT, finans eller industri- produksjon gjør det svært godt.

Myrvold:

Amazon har for eksempel mer enn 200 000 roboter som frakter, sorterer og løfter varer, og holder oversikt over varelagrene. Selskapet har gjort det svært bra gjennom pandemien, men antallet ansatte har økt langt mindre enn omsetningen. Når veksten tar seg opp igjen, kan den også se svært ulik ut for ulike deler av økonomien. Vi kan få en oppgang», der noen bransjer, som servicebransjen, kan slite i lang tid, selv om bransjer som IT, finans eller industriproduksjon gjør det svært godt.

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender i Naturpress 14.04.2020:

De fleste av oss må nå leve livene våre helt annerledes enn før. Endringene er dramatiske. Mange har blitt permittert fra jobb. Mange er usikre på hva framtiden bringer. For noen av oss handler det først og fremst om at vi jobber og organiserer oss annerledes i hverdagen.

Myrvold:

De fleste av oss må nå leve livene våre helt annerledes enn før. Endringene er dramatiske. Mange har blitt permittert fra jobb. Mange er usikre på hva framtiden bringer. For noen av oss handler det først og fremst om at vi jobber og organiserer oss annerledes i hverdagen.

Riise:

En dag har vi bekjempet koronaviruset. En dag skal alle på jobb og begynne å leve normalt igjen. Men på veien ut av koronakrisen bør vi skape en ny normal.

Myrvold:

En dag har vi bekjempet koronaviruset. En dag skal alle på jobb og begynne å leve normalt igjen. Men på veien ut av koronakrisen bør vi skape en «ny normal».

Heidi Nordby Lunde (H) i FriFagbevegelse, 12.10.2020:

Alle sier at forandring fryder, men vi vet at selv utenom krisetider - så er søken etter trygghet ofte sterkere enn ønsket om endring.

Myrvold:

Alle sier at forandring fryder, men vi vet at selv utenom krisetider - så er søken etter trygghet ofte sterkere enn ønsket om endring.

Lunde:

På samme måte som at en god offentlig sektor er en forutsetning for både velferdsstaten og privat næringsliv, så er en velfungerende velferdsstat og velregulert markedsøkonomi gjensidig avhengig av hverandre. Det har vi ikke minst sett de siste månedene. Det er vekst i privat sektor som gir skattegrunnlaget for velferdsstaten. Da må balansen mellom offentlig pengebruk og privat næringsliv bli bedre enn den er i dag. Ikke bare for bærekraften i velferdsstaten, som tross alt finansieres av verdiskapingen i privat sektor. Men også fordi veksten i privat sektor skal komme arbeidstakerne til gode gjennom lønnsoppgjør.

Myrvold:

På samme måte som at en god offentlig sektor er en forutsetning for både velferdsstaten og privat næringsliv, så er en velfungerende velferdsstat og velregulert markedsøkonomi gjensidig avhengig av hverandre. Det har vi ikke minst sett de siste månedene. Det er vekst i privat sektor som gir skattegrunnlaget for velferdsstaten. Da må balansen mellom offentlig pengebruk og privat næringsliv bli bedre enn den er i dag. Ikke bare for bærekraften i velferdsstaten, som tross alt finansieres av verdiskapingen i privat sektor. Men også fordi veksten i privat sektor skal komme arbeidstakerne til gode gjennom lønnsoppgjør.

Lunde:

Derfor må vi være tydelig på at vi endrer for nettopp å bevare kvalitetene i velferdssamfunnet vårt, trygghet for jobb og hjem.

Myrvold:

Derfor må vi være tydelig på at vi endrer for nettopp å bevare kvalitetene i velferdssamfunnet vårt, trygghet for jobb og hjem.

Mathilde Fasting i Civita-rapporten «Norske eiere», 2016:

Betydningen av å ha private norske eiere som kan sikre fremtidens arbeidsplasser blir klarere, hvis man ser på næringsstrukturen i Norge. Staten og kommunene eier innenlands mer enn tre ganger så mye næringskapital som private norske eiere gjør, men dette er primært offentlig eide vannkraftverk og statens andel i seks av de største børsselskapene. Tar man bort disse, er det offentlige ingen dominerende betydningsfull eier eller utvikler av fremtidsrettet norsk næringsliv.

Myrvold:

Betydningen av å ha private norske eiere som kan sikre fremtidens arbeidsplasser blir klarere, hvis man ser på næringsstrukturen i Norge. Staten og kommunene eier innenlands mer enn tre ganger så mye næringskapital som private norske eiere gjør, men dette er primært offentlig eide vannkraftverk og statens andel i seks av de største børsselskapene. Tar man bort disse, er det offentlige ingen dominerende betydningsfull eier eller utvikler av fremtidsrettet norsk næringsliv.

Fasting:

Norske private, aktive eiere er direkte engasjert i bedriftene de eier. Eiere er mangfoldige. Lokale norske, aktive eiere finnes både i den lille bedriften i lokalmiljøet og i den store industrielle familiebedriften. De er jobbskapere. Både gründere, oppstartsbedrifter og bedrifter i vekst skaper jobber. Eiere tar risiko. Norske eiere selger og kjøper virksomheter, de utvider og de legger ned. Norske private eiere spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv.

Myrvold:

Norske, aktive eiere er direkte engasjert i bedriftene de eier. Eiere er mangfoldige. Lokale norske, aktive eiere finnes både i den lille bedriften i lokalmiljøet og i den store industrielle familiebedriften. De er jobbskapere. Både gründere, oppstartbedrifter og bedrifter i vekst skaper jobber. Norske private eiere spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv.

Tage Pettersen (H) i Moss Avis 14.09.2020:

Veien ut av koronakrisen handler om å trygge folks liv og helse, og sikre velferden gjennom å legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. For å sikre velferden trenger vi et næringsliv som skaper lønnsomme arbeidsplasser, og et arbeidsliv som flest mulig kan delta i.

Myrvold:

Veien ut av koronakrisen handler om å trygge folks liv og helse, og sikre velferden gjennom å legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. For å sikre velferden trenger vi et lønnsomme arbeidsplasser, og et arbeidsliv som flest mulig kan delta i. Norsk privat næringsliv er nøkkelen til nettopp det.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget En flyrute til besvær eller militær?, 1. desember 2020

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Åpenhet i kriser skaper legitimitet, 4. oktober 2020

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Politisk hets – en trussel mot demokratiet?, 18. september 2020

Adresseavisen har avdekket at dette innlegget, som også er publisert i Adresseavisen Midtnorsk debatt, inneholder omfattende avskrift av en KS-rapport.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Trygge lokalsamfunn, 5. september 2020

Uttalelse fra Høyres landsmøte, 2014:

Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Myrvold:

Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Mudassar Kapur på Oslo Høyres nettsider, 31.05.2013:

Men det er også slik at nabolaget, skolen, politiet, barnevernet, frivilligheten og idretten i våre nærmiljø utgjør «landsbyen» som hjelper oss med å skape den nødvendige tryggheten rundt barna.

Myrvold:

Men det er også slik at nabolaget, skolen, politiet, barnevernet, frivilligheten og idretten i våre nærmiljø utgjør «landsbyen» som hjelper oss med å skape den nødvendige tryggheten rundt barna.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Nå er det svært viktig å bevare det som er skapt, 3. september 2020

Vi har ikke avdekket plagiert innhold i dette innlegget p.t.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Pennen er mektigere enn sverdet, 8. juli 2020

Lars Drage, Prezi-presentasjon for skoleelever om medier og makt 08.10.2020:

Mediene setter dagsorden for hva vi er opptatt av, enten det er gårsdagens fotballkamp eller den siste utviklingen i Midtøsten.

Myrvold:

Mediene setter dagsorden for hva vi er opptatt av, enten det er gårsdagens fotballkamp eller den siste utviklingen i Midtøsten.

Ragna Marie Tørdal, Nasjonal digital læringsarena:

Ei avis kan bestemme seg for å fokusere på forholdene i eldreomsorgen.

Myrvold:

En avis kan bestemme seg for å fokusere på forholdene i eldreomsorgen.

Tørdal:

Avisa lager en reportasje om en gammel og syk mann som blir sendt hjem til en kald leilighet uten tilsyn. Samtidig skriver redaktøren en leder om mangel på sykehjemsplasser. Hensikten er da å sette saken på den politiske dagsordenen. Resultatet kan bli at politikerne vedtar å bygge et nytt sykehjem.

Myrvold:

Avisa lager en reportasje om en gammel og syk mann som blir sendt hjem til en kald leilighet uten tilsyn. Samtidig skriver redaktøren en leder om mangel på sykehjemsplasser. Hensikten er da å sette saken på den politiske dagsordenen. Resultatet kan bli at politikerne vedtar å bygge et nytt sykehjem.

Hele innlegget finner du her.

Innlegget Verdsett det lokale næringslivet!, 29. juni 2020

Inger Marie Sperre, adm. dir. Brødrene Sperre AS i Sunnmørsposten 06.08.2020:

Fire av fem norske bedrifter har en norsk person som største eier, og de finnes over hele landet. De personlig eide bedriftene står for over halvparten av sysselsettingen i næringslivet.

Myrvold:

Fire av fem norske bedrifter har en norsk person som største eier, og de finnes over hele landet. De personlig eide bedriftene står for over halvparten av sysselsettingen i næringslivet.

Hele innlegget finner du her.