Skal vi klare å stanse klimakrisa så må vi gjør alle tiltak for å kutte utslipp, små som store. Da må vi som samfunn også legge til rette for at alle kan gjøre det som kreves, og støtter opp om det. En måte er at folk får mulighet til å produsere egen strøm og redusere strømforbruket i boligene sine. Dessverre kommer Enova fort til kort og blir ikke en relevant aktør.

I dag betaler vi alle inn til Enova gjennom strømregninga vår, helt uavhengig av inntekt. Denne flate avgiften skulle egentlig komme oss alle til gode, men under halvparten går ut igjen i energisparetiltak til folk som søker.

Les også

Enova har vært en propp i systemet over mange år, og fungerer ikke for forbrukerne.

I stedet for å faktisk lage et system hvor vi sørger for at flest mulig gjør mest mulig for å bruke mindre energi så stilles det i stedet høye byråkratiske krav for å få støtte, og den støtten gis kun til teknologier som ikke er modne mens andre tiltak ikke får noe.

Resultatet er at under halvparten av det folk betaler inn til Enova går tilbake til dem. Det gjør at folk flest får gjort mindre. Vi må gjøre mye mer og inkludere så mange som mulig. Enova ender opp med å være en støtteordning for de som har store boliger, kompetanse til å navigere søknadsskjemaer, og kapital til å prøve ut ny teknologi. Det ekskludere mer enn det omstiller.

SV mener Enova må bli en fungerende støtteordning for å sikre at vanlige folk får mer, ikke mindre penger til ombygging, omlegging til miljøvennlig oppvarming og etterisolering. Da kan også de som ikke har så mye i dag få gjennomført tiltak og være en del av omstillingen. Vi står i en klimakrise, da kan vi ikke se på at det gis mindre og ikke mer støtte til tiltak som vi alle vet vi må gjøre.

Les også

Enova har høye ambisjoner, også for satsning mot forbruker.