Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker virkelig bystyreflertallet å privatisere en vesentlig del av kriseberedskapen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1. januar 2004 overtok en framsynt Trondheim kommune Næringsmiddelkontrollens laboratorium i Trondheim, med navnet Analysesenteret. Da Nærinsmiddelkontrollen ble til Mattilsynet ble de aller fleste laboratoriene rundt om i landet privatisert. Men i Trondheim sikret kommunen seg kontroll over et godt utstyrt laboratorium med en faglig sterk stab. Derfor er Trondheim i en unik situasjon på et område der alle kommuner vil ha et økt behov for tjenester framover.

Analysesenteret er en viktig del av Trondheims og Trøndelags kriseberedskap. Her får kommunen analysert vann og næringsmidler direkte. Smitteutbrudd av for eksempel legionella overvåkes. Senteret er også ett av seks her i landet som analyserer radioaktivitet, og de utfører analyser for andre kommuner og private oppdragsgivere. Analysesenteret har dessuten ei vaktordning for å trygge analyseberedskapen ytterligere.

Men for kommunedirektøren har det åpenbart ikke vært viktig å beholde denne beredskapen i kommunen, og underlagt demokratisk kontroll. I mange år har hen prøvd å amputere laboratoriet, og har på veien fått hjelp av overvåkningsorganet for EØS-avtalen, vaktbikkja ESA, som bl.a. skal påse at offentlig støtte ikke skal være konkurransevridende - såkalt kryssubsidiering. I 2015, etter flere runder i bystyret, ble det funnet en løsning som ESA godtok, men i fjor tok kommunedirektøren igjen opp hansken på eget initiativ - med formål å bli kvitt den delen av Analysesenterets virksomhet som selger tjenester på markedet. Direktøren la stor prestisje i dette og fikk etterhvert presset fram ei ny løsning, den såkalte bydriftsmodellen, som underminerte Analysesenterets konkurransekraft, og halverte arbeidsstokken.

Kommunedirektøren har også latt være å følge opp flere vedtak om å kontakte nabokommuner med tanke på et langsiktig samarbeid om analysetjenester, senest fra sist saken var til behandling i vår.

Nå vet vi hva som ligger bak: Kommunedirektøren ønsker å privatisere hele Analysesenteret. Laboratoriet med alt utstyr foreslås nemlig nå solgt til et privat laboratorium, dette er allerede presentert for de ansatte, og kommer snart til politisk behandling. Planen er at kommunens egne ansatte skal gå side om side med de privat ansatte, og utføre analyser for kommunen.

Det er i grunnen naivt å tro at Analysesenterets ansatte og byens politikere i det hele tatt skal tro på at ei slik løsning vil være av varig karakter. Her får de private all makt, og det er god grunn til å frykte at de kommunalt ansatte blir en b-gjeng på oppsigelse. Organisasjonsmodellen blir dessuten unødig komplisert, med bl.a. salg og tilbakeleie av lokaler og utstyr. Og når senteret er solgt er det etter all sannsynlighet ingen mulighet for reversering. Dette er privatisering etter skralle-prinsippet, helt i liberalistene i EUs og ESAs ånd.

Men helt siden 2003 har flertallet i Trondheim bystyre sagt nei til privatisering av kommunale tjenester. Det har stått i alle samarbeidserklæringer. Nå får vi se om flertallet vil stå på sine prinsipper, eller om de lar seg forlede av en kommunedirektør som har jobbet iherdig med å pynte privatiseringskaka. Ønsker virkelig bystyreflertallet å privatisere velfungerende tjenester kommunen eier og har ansvaret for selv, når disse tjenestene attpåtil er en vesentlig del av kriseberedskapen?

Og er det kommunedirektøren eller den styrende sentrum-venstrekoalisjonen som treffer de avgjørende retningvalgene for drifta av Trondheim kommune?

Kommentarer til denne saken