Gå til sidens hovedinnhold

Oppsiktsvekkende og på grensen til pinlig

Artikkelen er over 1 år gammel

Venstres Jon Gunnes vil vente 20 år med ny E6 nord for Åsen. Man kan spørre seg om Gunnes er lokalpolitiker for trondheimsregionen heller enn stortingspolitiker, mener Elin Agdestein (H).

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er oppsiktsvekkende og på grensen til pinlig av en trøndersk stortingspolitiker å avlyse investeringer i ny E6 nord for Åsen!

Det er bare å konstatere at det ikke er Gunnes vi kan stole på når det gjelder kampen for sårt tiltrengte veikroner til norddelen av Trøndelag.

I tillegg avslører han manglende kunnskap om regionen og realitetene på den nordtrønderske delen av E6.

Det burde være unødvendig å minne Gunnes om at deler av den strekningen han snakker ned, har en ÅDT på nivå med strekningen Trondheim-Værnes. Det gjelder både tungtransport og persontrafikk. Det er en helt annen trafikkmengde på Innherred enn f eks E6 gjennom Soknedal, som nå er under ferdigstillelse og som jeg antar Gunnes er fornøyd med.

I tillegg har E6 nord for Åsen livsfarlige flaskehalser som f. eks Mulekrysset og Koa-tunnelen som må utbedres! Alle som ferdes på E6 gjennom fylket og et samla næringsliv ser behovet. Disse burde Gunnes lytte til.

I gamle Nord-Trøndelag har vi tung verdiskaping i eksportrettede næringer som resten av landet er avhengig av. Disse virksomhetene må få transportert varer effektivt gjennom fylket til markedene. Det gjelder havbruksnæringa i Ytre Namdal og skognæringa i Namdalen og på Innherred.

Skal vi nå vekstambisjonene i trøndelagsregionen, er vi avhengig av at vi lykkes med å bygge med avstandsulempene, styrke det regionale jobbmarkedet ved at folk kan forflytte seg trygt og effektivt til og fra jobb.

Det er derfor vi jobber for å sikre investeringer i en ny, moderne sammenhengende stamvei gjennom hele Trøndelag.

Gunnes har tidligere markert seg som motstander av elektrifisering av Trønderbanen nordover fra Stjørdal, en sak hele Trøndelag har stått bak i flere tiår. Nå følger han altså opp på vei... Man kan spørre seg om Gunnes er mer lokalpolitiker for Trondheimsregionen enn en som ser hele Trøndelag.

Å henvise pendlere og andre trafikanter til overfylte, utdaterte dieseltog på en antikvarisk jernbanestrekning er ikke annet enn flåsete og arrogant av Gunnes.

Kommentarer til denne saken