Gå til sidens hovedinnhold

Ordførerens tomterot

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste ukene har det pågått en debatt knyttet til utbyggingen av Verdal Videregående skole. Ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) i Verdal kommune karakteriserer hele debatten som et «Svarteper-spill» og beskyldte fylkesrådmannen for uredelighet i et nettoppslag i Innherred den 19. november. To dager senere innrømmer varaordfører Anne Grete Valbekmo (Sp) imidlertid at den politiske posisjonen i Verdal kommune kunne og burde ha håndtert saken annerledes.

Etter at Verdal Senterparti utsatte reguleringen av nødvendige tomtearealer for å utvide Verdal Videregående skole i oktober, oppleves det som at ordføreren har et behov for å pynte litt på omstendighetene rundt det hele. Godt hjulpet av redaksjonen i lokalavisa, som heller ikke denne gangen stiller ordføreren kritiske spørsmål, forsøker ordføreren på nok en avledningsmanøver i Innherred lørdag 5. desember. Lokalavisa bidrar i sin tur med å vise til et utplukk av enkeltelementer i et notat fra Trøndelag fylkeskommune. I sum blir dette en forvirrende materie som i beste fall fortjener nyansering:

For det første: Ordføreren peker på at spørsmål knyttet til tomteeierskap var en av årsakene til utsettelsen av reguleringsvedtaket i oktober. Dette stemmer rett og slett ikke. Jeg var i møtet, det var ikke ordføreren. I dette utvalget er det varaordføreren som er leder. Også lokalavisa var til stede i dette møtet - og burde ha fått med seg at det utelukkende var jordvernhensyn som begrunnet utsettelsen av reguleringssaken. Dette går også klart fram av vedtaket.

For det andre: Det stemmer heller ikke at det er kommet fram nye opplysninger i saken, som ordfører med hjelp av lokalavisa fremstiller det som. Utfordringene knyttet til tomtespørsmålet er ikke nye. Da kommunestyret behandlet reguleringsplanen for Verdal Bo- og Behandlingssenter 17.juni 2019 var disse problemstillingene omtalt i kommunedirektørens saksframlegg. På det tidspunktet både reguleringsplanen og investeringssaken ble behandlet var derfor også ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) godt informert om dette. Dette er dokumenterbart i kommunens protokoller.

For det tredje: Det fylkeskommunens omtalte notat først og fremst «avslører» er to ting: At det har vært en langvarig prosess knyttet til å få på plass tomt for framtidig utvidelse av Verdal Videregående skole, og at denne prosessen stoppet opp da Senterpartiet i Verdal utsatte reguleringssaken. Hvis arealet ikke er regulert til skoleformål, er tomta også verdiløs for både kommunen og fylkeskommunen i skolesammenheng.

Det andre som notatet avslører er at den politiske ledelsen i Verdal kommune rett og slett ikke har kontroll med sin egen administrasjon, da de er nødt til å gå til fylkesadministrasjonen for å hente opplysninger i sakens anledning. Samtidig avslører notatet at på det første året Senterpartiet har hatt ordføreren i Verdal kommune har ikke den politiske ledelsen tatt et eneste initiativ for å forsøke og bidra til å få fart på denne saken. Det er mange år siden Verdal kommune har vært ute av styring i en slik grad som dette notatet avslører, og dette er svært bekymringsverdig. Hvis saken var så viktig for Senterpartiet – hvorfor har ikke verken ordføreren, varaordføreren eller andre tatt et slikt initiativ det første året ved makten?

Etter et massivt press gav Senterpartiet i Verdal endelig etter i november, og regulerte inn tomta. Arbeiderpartiet i Fylkestinget har tatt initiativ til å få en investeringsbevilgning på over 300 millioner kr til Verdal Videregående skole tilbake inn i investeringsbudsjettene. Nå gjenstår selve utkjøpet av tomta. Det er ingenting nå som ikke indikerer at dette skal kunne komme i orden på en veldig ok måte i et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen.

I stedet for å drive skylddelingsdebatter bør derfor den politiske ledelsen nå heller prioritere å bidra til å få utkjøpet av tomta på plass!

Kommentarer til denne saken