Gå til sidens hovedinnhold

Ordna arbeidsforhold

Snorre Valen skriver i en kommentar at problemet ikke er de utenlandske arbeidstakerne og overholdelse av smittevernet, men at det henger sammen med arbeidsforholdene de tilbys med midlertidige og usikre jobber. Det er Fellesforbundet enige i.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da 33 tømrersvenner i 1888 dannet Snekker og Tømmermennenes forening var årsaken innvandring fra landkommunene rundt Trondheim. Den tids innvandrere kom med sine matkister, bodde ti-tolv personer på et lite rom og og fallbød arbeidskraften, som det står i fagforeningens historiebok.

Denne utfordringen kom også tydelig fram i den nystartede foreningens vedtekter som slo fast at formålet er å opprettholde en anstendig arbeidslønn og hindre den tiltagende tilstrømming av landfolk.

I dag heter fagforeningen Avd. 765 Fellesforbundet og har mange av de samme utfordringer, men noen andre tiltak. Fellesforbundets formål er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Vår politikk er imidlertid ikke å stoppe, men organisere vår tids arbeidsinnvandrere.

Les også

Det største problemet er ikke to utenlandske arbeidere som bryter isolasjonen. Det største problemet er arbeidslivet som har bragt oss hit.

Selv om vi har mange utenlandske medlemmer er de fleste uorganiserte og arbeider i virksomheter uten tariffavtale. Når det i dag er bred oppslutning om at arbeidslivet har behov for og vil ha behov for utenlandske arbeidstakere, er det et paradoks at de fleste befinner seg et godt stykke utenfor den norske arbeidslivsmodellen med faste ansettelser og organiserte forhold. En arbeidslivsmodell som også regjeringen med ujevne mellomrom hyller i sine koronapressekonferanser og påpeker er en av årsakene til at vi klarer oss godt i forhold mange andre land.

Trondheim Kommune gjør en prisverdig jobb med å følge opp overholdelse av smittevernsreglene med bl.a. engasjering av egne inspektører. I løpet av kort tid har de kunnet dokumentere massiv omgåelse av regelverket om smittevern for de som tar karantenen i «privat bolig». De finner at boligen har flere beboere, og at det ikke er mulig å overholde karantenen. I noen tilfeller er også arbeidstakeren på arbeid i karantenetiden.

Årsaken er at dagens arbeidsinnvandrere, som de i 1888, må dekke kostnadene ved reise, kost og losji og derfor har stor egeninteresse av å dele bokostnadene på flere. De får heller ingen lønn, noe som kan føre til at de selv eller etter press fra arbeidsgiver arbeider i karantenetiden.

Vi har i dag krav til standarder når arbeidsgiver er ansvarlig for innkvartering, men den gjelder ikke det når de må skaffe innkvartering selv. Fellesforbundet stiller derfor krav om at de utenlandske arbeidstakerne må i karantenehotell, og at arbeidsgiver skal dekke kostnaden.

Hvis vi får på plass de nødvendige innstramminger vil det bidra til at vi kan gjenåpne grensene, ivareta smittevernet og ikke minst at de utenlandske arbeidstakerne i større grad får arbeid innen det organiserte og seriøse arbeidslivet.

For om vi har klart oss gjennom koronapandemien på en forholdsvis god måte sammenlignet med andre land, har den også vist at vi har store utfordringer med hvordan vårt arbeidsliv er organisert. Politikere, fagforeninger og arbeidsgivere må ta dette på alvor og utvikle fremtidens arbeidsliv.

Vi må ha klare krav og regelverket for innleid arbeidskraft, slik at innleie ikke undergraver hovedregelen i arbeidslivet med faste ansettelser, innleie må være et midlertidig unntak.

Vi må jobbe målrettet med rekruttering til de bransjer som i dag mangler arbeidskraft. Vi må fokusere på produktivitet og kvalitet, ikke bare på pris. Vi må ha offentlige og private innkjøp som verdsetter bedrifter med fagkompetanse og lærlinger. Hovedregelen skal være fast ansettelse med 100 prosent stilling.

Den norske arbeidslivsmodellen har vært tuftet på høy organisasjonsgrad, kompetanse, omstillingsevne og selvstendige arbeidstakere i faste stillinger. Det er dette vi også i fremtiden må bygge arbeidslivet på.

Kommentarer til denne saken