Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Den viktigste saken i Orkland framover er arbeidet med ny felles arealplan for den nye kommunen. Planen er nå ute på høring og det vil bli folkemøter etter ferien.

I høringsutkastet er det svært mye interessant. Her er det forslag på store næringsareal ved Thamshavn og et areal på hele 6000 dekar på Ustmarka. En annen interessant utfordring er hvordan man skal få til spredt bosetting utenfor tettbebygde strøk.

Det er også to tidligere vindparkområder i Snillfjord som er vurdert. Her er forslaget å ta ut det ene (Remmafjellet) og beholde det andre (Svarthammran). I tillegg har vi en diskusjon om hvor og hvordan den videre hytteutbygginga i kommunen skal bli. Orkland er jo Midt-Norges største hyttekommune.

Dette er alle tema som vil skape engasjement og diskusjon fram til kommunestyrets endelige behandling av arealplanen mot slutten av året.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag