Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Mye bra og noe mindre skjer i Osen, og har så langt hatt ett kommunebudsjett og regnskap i balanse, og da med bakgrunn i god kostnadskontroll gjennom flere 10 år. I de siste år har økonomien vært berget med at vi har hatt Havbrukspengene, slik at vi har hatt fondsmidler å benytte i stedet for lån hver gang vi har investert.

Vi merker uansett fortsatt presset og sentraliseringen, dog ikke kanskje så synlig press fra myndighetene de siste to år, men i form av ulike lovkrav. Uansett, med befolkningsnedgang og demografiske utfordringer (for lite unge i forhold til eldre) merker vi årlig nedtrekk i rammeoverføringer. Dette igjen gir mindre handlingsrom og press på de som daglig gjør en fantastisk jobb innenfor oppvekst og helse.

Hovedfokuset er nå å prøve å snu den nedadgående trenden, og sette inn ulike tiltak for å øke attraktiviteten for å jobbe og bo i en distriktskommune, samt utvikle og styrke næringsgrunnlaget.

Vi er også inne i en periode som omstillingskommune sammen med gamle Roan kommune (Åfjord), og hvor vi har statlige ekstraordinære midler til å skape og sikre ekstra arbeidsplasser frem til 2025. Er også i oppstarten av kommuneplanens samfunnsdel, som er noe forsinket som følge av pandemien, og hvor vi her skal få staket ut en ny retning for de kommende ti år. Planprogrammet som ble vedtatt i april 2022 pekes det på åtte prioriterte, strategiske valg for planarbeidet i det kommende året:

  • Befolkningsutvikling
  • Helse
  • Utdanning
  • Levekår
  • Arbeidsliv
  • Samfunnsdeltakelse
  • Klimaperspektivet
  • Bestå som egen kommune eller sammenslåing.

Vi har vel også erkjent at det blir tøffere og tøffere og være en liten distriktskommune som står alene, slik at en videreføring av alle tjenestesamarbeidene vi har, både Fosenregionen og Namdalsregionen, må videreføres og styrkes hvis vi skal overleve som selvstendig kommune.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag