Osen trenger flere og varierte arbeidsplasser. Kommunen ønsker å tiltrekke seg folk som vil skape noe eget og utnytte markedet de har innen næring og turisme.

Kommunen har nå søkt om å bli omstillingskommune for snu den negative kursen kommunen har på folketall og flytting/nedlegging av næring.

Omstillingsplanen har et tidsperspektiv på fem og et halvt år og har en visjon om å skape et robust næringsliv, styrke utviklingsevne og gi et attraktivt lokalsamfunn i vekst.

Det er fem satsingsområder for programmet:

  • Sjømatnæring.
  • Eksisterende næringsliv
  • Opplevelsesnæring
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Det er lagt opp til et samarbeid med gamle Roan kommune slik at det blir et felles omstillingsprosjekt på Nord-Fosen. Dette vil ha store fordeler da kommunene deler arbeidsmarked, har mye av de samme utfordringene og mulighetene. Nord-Fosen Utvikling AS skal stå for gjennomføringsarbeidet hvis Osens søknad om omstillingsmidler blir vedtatt i fylket.

I innstillingen er fylkesrådmannen positiv: «Under forutsetning av tilstrekkelige overføringer fra Statsbudsjettets kap. 553 post 65 vil Trøndelag fylkeskommune bidra med samlet økonomisk støtte på kr. 6 millioner til et omstillingsprogram over 5,5 år –i første omgang med kr 1 mill. for 2020. Det forutsettes at kommunen bidrar med kr 500000 i 2020 og kr 1 mill. årlig i resten av programperiode».

Slike midler gir håp for fremtiden til bygda, vi ønsker oss et levende lokalsamfunn som folk ønsker å flytte til. Økte midler gir folk lov til å satse, vi kan nevne Nordmeland gårdsmat som har bygd seg opp over en tid nå som ønsker å satse og bygge gårdshotell med restaurant, det er blant annet slike prosjekter som kan skape gode ringvirkninger i hele lokalsamfunnet.

I tillegg har kommunen støttet opp økonomisk for å bygge et uteamfi på Vingsand hvor det skal settes opp spel i 2021, «Storversdagen», som vi håper kan tiltrekke seg folk fra fjern og nær. Frivillighet, lag og foreninger spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og gir økt bolyst.

Men man må ha jobb for å bo her og det er det vi håper omstillingsprogrammet kan hjelpe oss med.