Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Overhalla kommune er en distriktskommune med mange forskjellige tilbud. Vi er i overkant av 3800 innbyggere fordelt over ulike grender. I Overhalla har fine jaktområder og elva Namsen renner gjennom kommunen. Dette gjør at vi kan tilby mange ulike aktiviteter for de som interessert i jakt- og fiske, samt at vi har golfbane, ulike spennende overnattingstilbud og et idrettsanlegg i norgestoppen. Kort vei til flyplassen i Namsos og togstasjon i Grong gjør at Overhalla er verdt et besøk.

Her i Overhalla kommune har vi i mange år hatt fokus på å bygge gode tjenester og funksjonelle framtidsrettede bygg. Vi er en kommune i moderat vekst og behov for endret bygningsmasse har ført til store prosjekter i en relativt liten kommune de siste ti årene. Som følge av det har vi nå i Overhalla to nye barnehager, to nye skoler, samt nye omsorgsboliger. Vi har satt ned prosjekt som har jobbet med digitalisering opp mot ungdom og eldre for å bidra til økt digital selvhjelp til den totale befolkningen, men også for at ulik tjenesteproduksjon kan møte dagens- og morgendagens behov.

Vi har en svært god og framtidsretta industripark i kommunen, Skogmo Industripark, med mange ulike aktører som er i stadig positiv utvikling. Bærekraftsmålene ligger godt forankret i industrien, men også i den kommunale driften, noe som bidrar til at vi har en felles forståelse.

Vi har hatt prosjektet «Ung i Overhalla» som har hatt søkelys på økt tverrfaglighet og sett på ulike samarbeidsformer for å sikre en best mulig barne- og ungdomstid for våre barn. Vi har i mange år benyttet BTI, Bedre Tverrfaglig Innsats, som en etablert arbeidsform. Vi har i tillegg et av landets beste uteområde i tilknytning til vår barne- og ungdomsskole. Et anlegg som kan brukes 24/7.

I den senere tiden har fokuset på mangfold generelt i samfunnet fått en naturlig plass i Overhalla som et viktig bidrag til å styrke enkeltindividet og da også en samlet befolkning i kommunen.

Som følge av stor satsing og byggeaktivitet har den totale gjeldsgraden økt betraktelig, noe som gjør et tydelig inngrep i kommuneøkonomien. Samtidig er rekruttering innen offentlige tjenester og innen privat næring en utfordring vi også, som mange andre kommuner, har.

I Overhalla står renovering/bygging av idrettshall på listen over nødvendige bygg for å gi innbyggerne bedre tjenester. Å finne gode pragmatiske løsninger med de kostnadsøkningene og de investeringene som til nå har blitt gjort i kommunen er en krevende oppgave. Jeg er sikker på at vi vil finne gode løsninger, men veien har vært lang, hvor det er mange ulike behov som ønskes innfridd.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag