I et innlegg om formuesskatten skriver fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen at «det er kvalmende at partier som SV og Ap i sin retorikk stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere». Innlegget handler kort sagt om å bruke lettvinte poenger til å karakterisere vår politikk som en «jakt» på norske bedriftseiere.

Nivået ledende høyrepolitikere har lagt seg på i debatten om formuesskatten er først og fremst trist. Fiskeriministeren blir altså kvalm av en politikk som innebærer at de som har mest fra før skal bidra litt mer til fellesskapet. Han har til og med gått så langt som å si at norske milliardærer bør bæres på gullstol. Det står i ganske klar kontrast til vårt løfte om at det nå skal være vanlige folks tur.

Les også

Det er kvalmende at partier som SV og Ap i sin retorikk stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere

Det betyr ikke at vi ikke også skal utvikle sjømatnæringen i årene som kommer. Arbeiderpartiet ønsker blant annet at staten skal stille opp for å utvikle en ny bærekraftig fôrindustri i Norge, utvikle et nytt konsesjonsregime for offshore havbruk, lage industriplaner for de norske havområdene, og sette som mål at vi dobler eksporten fra havbruk innen 2030.

Disse tiltakene trengs. På Høyres vakt har handelsoverskuddet falt med 400 milliarder kroner, og vi gikk i fjor i minus i handelen med utlandet for første gang siden 1987. Antallet sysselsatte i industrien er 10 000 færre enn i 2015. Skattekutt til landets rikeste har ikke fungert som verktøy i næringspolitikken denne gangen heller, og det er ingen grunn til å tro at det plutselig skal fungere de neste fire årene.

Likevel fortsetter Ingebrigtsen sin utrettelige kamp for dem som har mest fra før. Her får vi være enige om å være uenige. Det skal være attraktivt å starte og drive egen bedrift i Norge, men vi skal også bevare de små forskjellene og den høye tilliten som finnes mellom folk. Da må vi prioritere en politikk som bidrar til å sikre det.

Her er tallenes tale klar: De aller rikeste betaler ikke spesielt mye i skatt i Norge. Uten formuesskatten ville vi hatt tusenvis av flere nullskatteytere, og landets rikeste ville bidratt mindre til fellesskapet enn i eksempelvis USA. Og ikke bare det. Formuesskatten har ikke spesielt store konsekvenser for sysselsetting eller verdiskaping i Norge. Lønnsomme prosjekter kommer til å finne finansiering også i fremtiden.

Arbeiderpartiet går til valg på en politikk der vi gjør noe med de økende forskjellene. Samtidig vil vi føre en mer aktiv næringspolitikk, der staten i partnerskap med næringslivet utvikler fremtidens næringsliv.