Gå til sidens hovedinnhold

På tide å stoppe forsøket med å styre sykehusa etter aksjeloven?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På styremøtet i Helse Nord-Trøndelag 20.september skal styret ta stilling til direktørens forslag for å redusere kostnader, tilsvarende 90-100 årsverk.

Fordi sykehuset på Namsos og i Levanger ble underlagt en helseforetakslov bygd på aksjeloven, sitter ikke nåværende eller tidligere politikere i disse styrene som valgte representanter for noe som helst. De er bare ansvarlig overfor seg sjøl og aksjeloven.

Ved innføringa av foretaksmodellen for om lag 20 år sida ble sykehusa tatt ut av offentlig forvaltning og gjort til sjølstendige juridiske enheter underlagt aksjeloven og styrt av ikke-folkevalgte organ.

Les også

Mange ansatte har tolket styrepapirene slik at de faktisk er redde for egne stillinger. Dette beklager jeg

Alternativet er at sykehusene igjen blir en del av offentlig forvaltningen og 100 prosent rammefinansiert. Det betyr at investeringer i nytt utstyr, nye bygg og vedlikehold av disse, må rammefinansieres av staten og at sykehusa ikke pålegges å drive butikk med pasienter og deres behov for å bygge opp reserver.

Med statlig forvalting, i stedet for regional forvalting, vil de bevilgende myndigheter sitte med det hele og fulle politiske ansvaret. Regionale helsestyrer av valgte lokalpolitikere og helsefaglige ansatte kan stå for den lokale styringa ut fra overordna statlige planer. Dette innebærer at helseforetaksloven trekkes tilbake og erstattes av en forvaltningslov for sykehusene.

Eksperimentet med å drive pasientbehandling etter aksjeloven har nå pågått i snart 20 år. Med fritt sykehusvalg, pålegg om ventelistegaranti for offentlig eide sykehus, redusert antall senger i offentlige sykehus og stykkprisfinansiering har vi fått stor vekst i private klinikker, økende marked for helseforsikring så du kan kjøpe deg forbi køen og et mer todelt helsevesen som resultat.

En direkte følge av foretaksmodellen er trusselen om oppsigelser dersom sykehuset på Levanger ikke greier å effektiviser for å dekke inn økte kostnader til ny kreftmedisin som bedrer levetidsprognosene. Dette er medisin som er godkjent sentralt og der sentrale myndigheter forventer at lokalsykehusene følger opp.

Trenger vi flere bevis på at sykehus ikke skal være butikk? Med ny regjering på trappene kan vi kanskje forvente at det blir politisk flertall for å skrote helseforetaksmodellen

Kommentarer til denne saken